Konkurs plastyczny!!!

2017-06-27
Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku - Organizacja OPP

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku ODDZIAŁ LEŚNO zaprasza dzieci, młodzież, szkoły, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne z miasta i Gminy Brusy oraz z Konarzyn i Gminy Konarzyny do uczestnictwa w konkursie pn:
„PROMOCJA WOLONTARIATU – różne oblicza wolontariatu – PLAKAT”

Celem konkursu jest promocja wolontariatu jako atrakcyjnej formy aktywności obywatelskiej przyczyniającej się do poprawy życia mieszkańców lokalnych społeczności, rozwoju osobowego wolontariuszy oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, w których pracują ochotnicy.
Zamierzeniem Organizatora jest zwiększenie zainteresowania mieszkańców społeczności gm. Brusy i gm. Konarzyny formą aktywności społecznej jaką jest wolontariat.
Różne oblicza wolontariatu zaprezentowane w nadesłanych pracach konkursowych pokażą mieszkańcom jak ciekawa i kolorowa jest społeczność wolontariacka i jak różne są ich aktywności.

Konkurs na najciekawszy plakat o wolontariacie organizowany jest w ramach projektu „Wolontariat z klasą”, współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałka Województwa Pomorskiego, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku

W ramach realizacji projektu odbędą się równocześnie warsztaty plastyczne w okresie od 01 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 r. Osoby uczestniczące w warsztatach będą mogły pod okiem specjalisty nauczyć się różnych technik tworzenia plakatu informacyjno-promocyjnego. Takie spotkania będą odbywać się cyklicznie – raz w tygodniu po 2 godziny. Miejscem warsztatów będzie Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach plastycznych proszeni są o indywidualne LUB e-mailowo, telefoniczne zgłaszanie się do organizatora Konkursu:

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SŁUPSKU ODDZIAŁ LEŚNO
BIURO:
89-632 BRUSY JAGLIE,
CHATA KASZUBSKA 11, tel. , 733-639-580 LUB 52 398 32 02,
e-mail: kosiedowska@wolontariat.org.pl,
LUB
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W BRUSACH
UL. DWORCOWA 18
89-632 BRUSY

Tematyka: prace plastyczne powinny odpowiadać na hasło „Różne oblicza wolontariatu”, sposób, interpretacja, technika wykonania zależy od inwencji twórców. Szczegółowe zasady znajdziecie Państwo w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora, profilu Facebookowym oraz w siedzibie BIURA Regionalnego Centrum Wolontariatu ODDZIAŁ LEŚNO,
89-632 Brusy – Jaglie 11

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzież, Gminy Brusy i Gminy Konarzyny do wspólnej zabawy, rywalizacji i promocji pięknej idei wolontariatu. Czekamy na wasze propozycje plakatów i piękne prace.

Prace można nadsyłać w terminie od czerwca do 31 sierpnia 2017 r. na adres:
BIURO:
89-632 BRUSY JAGLIE,
CHATA KASZUBSKA 11, tel. , 733-639-580 LUB 52 398 32 02,
e-mail: kosiedowska@wolontariat.org.pl,
LUB
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W BRUSACH
UL. DWORCOWA 18
89-632 BRUSY

Regulamin do pobrania:
regulamin