Nasze Centrum

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” to biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej, promujące wolontariat jako formę aktywizacji. Powstało w 2008 roku z inicjatywy członków Stowarzyszenia “Pomost”.

Naszym celem jest rozwój profesjonalnego wolontariatu poprzez wzmocnienie kompetencji wolontariuszy oraz osób zarządzających ich pracą. Od lat doskonalimy i poszerzamy własny katalog szkoleń.

Realizujemy projekty na rzecz różnych grup społecznych. Wśród nas są wyspecjalizowani trenerzy z zakresu wolontariatu. Jesteśmy członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. Posiadamy certyfikat „Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom” programu Dobry Wolontariat.


Cele i zadania:

• zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez wielokierunkowe działania w szpitalach, hospicjach, ośrodkach pomocy społecznej oraz w dziedzinie edukacji, sportu, kultury, ekologii
• prowadzenie rekrutacji wolontariuszy
• szkolenie wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu
• poszukiwanie miejsc pracy wolontarystycznej
• koordynowanie pracy wolontariuszy na imprezach kulturalnych w województwie łódzkim
• opieka nad wolontariuszami podczas wykonywania świadczeń
• prowadzenie monitoringu współpracy Regionalnego Centrum Wolontariatu z instytucjami
• wspieranie rozwoju Lokalnych Centrów Wolontariatu
• promocja idei wolontariatu

 

Naszą inspirację i motywację stanowią:

Rozwój – Pasja – Wiarygodność

 

Dołącz do nas na facebooku