Zespół

 • Mariusz Kołodziejski – kierownik RCW

  mariusz@centerko.org

Pedagog, arteterapeuta, animator, tancerz. Od wielu lat związany z ruchem wolontarystycznym i rozwojem myśli społecznej w województwie łódzkim. Na co dzień zajmuje się koordynacją pracy zespołu Centrum, nawiązywaniem kontaktu z Partnerami, realizacją szkoleń dla wolontariuszy oraz wsparciem merytorycznym dla współpracujących podmiotów. Ponadto, jest twórcą wielu innowacyjnych programów wolontarystycznych oraz pomysłodawcą grupy tanecznej Go Pomost! Volunteers Dance Group. Zwolennik inicjatyw lokalnych, działań artystycznych oraz aktywizowania osób wykluczonych społecznie poprzez wolontariat. Redaktor podręcznika wolontariatu „To działa!” i „Do dzieła!”.

 • Aleksandra Łuczak – pośrednik wolontariatu

  ola@centerko.org

Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Łódzkim. Z wolontariatem i środowiskiem pozarządowym związana od wielu lat. Doświadczenie zdobywała w fundacjach, instytucjach kultury, festiwalach, międzynarodowych treningach. Do „Centerka” trafiła przypadkiem w 2015 roku, zapisując się na szkolenie dla koordynatorów wolontariatu. Animuje i promuje grupę „Akcja- Animacja!” Ukończyła proces certyfikacji kompetencji miękkich Lever. Jest żywym dowodem na to, jak wolontariat może zmienić życie.

 • Magdalena Korczyk-Waszak – koordynator szkoleń

  magda@centerko.org

Coach i doradca w zakresie rozwoju organizacji i wzmacniania kompetencji osobistych. Posiada 20-to letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Z łódzkim wolontariatem związana od lat 90-tych – stworzyła i koordynowała Regionalnym Centrum Wolontariatu w Łodzi. Promuje profesjonalny wolontariat i nowe rozwiązania aktywności społecznej, wcześniej jako członkini Prezydium Sieci Centrów Wolontariatu, a obecnie jako ekspert programu „Dobry Wolontariat”.

 • Seweryn Obałka – PR / fundraiser

  seweryn@centerko.org

Student dietetyki, tancerz, instruktor tańca, dj, człowiek o wielu pasjach i zainteresowaniach … Przygodę w Regionalnym Centrum Wolontariatu „Centerko” rozpoczął w 2018r. współpracując przy projektach tematycznych, aby potem zająć się koordynacją Gali Wolontariatu i współpracą z Partnerami. Dzięki ukończeniu kursu „Menadżer imprez rozrywkowych i kulturalnych (Event Manager)” potrafi przekuć każdy pomysł w konkretne działania, a kontakt z ludźmi to dla niego czysta przyjemność.

 • Michał Ciesielski – pracownik biurowy

  praktykant@centerko.org

Pedagog, od wielu lat związany z „Centerkiem”, aktywnie zaangażowany w wolontariat, działania grupy tanecznej „Go Pomost!” i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wybrany najbardziej aktywnym społecznikiem 2018 roku. Uczestniczył w różnych kursach, szkoleniach i warsztatach związanych m. in. z: programami biurowymi i graficznymi, tworzeniem stron internetowych, inwestowaniem na giełdzie oraz treningiem umiejętności miękkich. Otwarty na kontakty i potrzeby innych ludzi, empatyczny, potrafiący umiejętnie i efektywnie pracować w zespole. Człowiek o różnorodnych zainteresowaniach i doświadczeniach, którego związek z wolontariatem zmienił życie na lepsze. W Centrum dba o sprawy administracyjno-biurowe.