Projekt „Poznaj, decyduj, działaj” – zakończenie I etapu rekrutacji.

2017-06-05
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

.

Zakończył się I etap rekrutacji do projektu „Poznaj, decyduj, działaj”.

Wpłynęło 11 zgłoszeń, które przeszły weryfikację formalną.

Drugim etapem rekrutacji będą rozmowy rekrutacyjne, które podsumuje komisja rekrutacyjna, w skład której wejdą: koordynator projektu, opiekun merytoryczny, członek Zarządu Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie oraz przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Wyniki rekrutacji poznamy 14 czerwca.

.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.