Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu „ABC zarządzania wolontariatem” – Wadowice

2018-10-23
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich NGOs i instytucji odpowiedzialnych za koordynację pracy wolontariuszy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „ABC zarządzania wolontariatem”, które odbędzie się dnia 9 listopada 2018 r. w Wadowicach o godz: 9:00-16:00.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest koordynatorom, którzy na co dzień współpracują z wolontariuszami w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach, które zgodnie z prawem mogą korzystać ze świadczeń wolontariuszy. Szkolenie będzie szansą na zgłębienie wiedzy, wymianę doświadczeń i inspirację dla doświadczonych koordynatorów oraz poznanie zasad zarządzania wolontariuszami dla osób rozpoczynających współpracę    z wolontariuszami.

Tematyka:

Aspekty prawne wolontariatu, rekrutacja i budowanie zespołu wolontariuszy, motywowanie  i nagradzanie, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Pakiet podstawowy – czyli co KAŻDY powinien wiedzieć o wolontariacie:

  • Definicja wolontariatu
  • Rodzaje wolontariatu
  • Aspekty prawne wolontariatu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie – obowiązki Korzystającego
  • Prawa i obowiązki wolontariusza

Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami:

  • Moja organizacja a Indywidualny Program Wolontarystyczny
  • Jak zbudować zespół wolontariuszy – metody/kanały rekrutacji, ogłoszenie rekrutacyjne
  • Niepisany kontrakt oczekiwań

Moja organizacja – Przyjazna Wolontariuszom

  • Jak motywować i nagradzać wolontariusza, by został z nami jak najdłużej
  • Kryteria Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom
  • Diagnoza i karta naprawcza

Warunki Szkolenia:

Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne, certyfikat oraz poczęstunek. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ilość dostępnych miejsc: 14. Dokładne miejsce szkolenia zostanie podane osobom, które zakwalifikują się na szkolenie.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego Formularz zgłoszeniowy do dnia 4 listopada 2018 r. na adres katarzyna.pusledzka@wolontariat-malopolska.pl

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY.

O Trenerze:

Monika Pendolska – autorka i koordynatorka projektów społecznych, animatorka wolontariatu, certyfikowana trenerka, doradczyni w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Założycielka    i koordynatorka bielskiego Centrum Wolontariatu przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”. Członkini Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach. Z wolontariatem związana od 2007 r. Główną pasją zawodową jest praca z młodzieżą, szkolenie wolontariuszy i organizacji, współpraca ze szkołami i wsparcie w rozwoju szkolnych kół wolontariatu.

Więcej Informacji:

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, Katarzyna Puśledzka, e-mail: katarzyna.pusledzka@wolontariat-malopolska.pl,  tel: 603 332 868

Zapraszamy do udziału!

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego