Bezpłatne zajęcia z zakresu wolontariatu dla grup zorganizowanych

2018-10-16
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

Zapraszamy mieszkańców małopolski zainteresowanych podjęciem aktywności obywatelskiej, szczególnie wolontariackiej do wzięcia udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych „Dlaczego warto zostać wolontariuszem?”. Zajęcia adresowane są do grup zorganizowanych, szczególnie uczniów małopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów lub seniorów.

Zajęcia mają na celu nabycie przez zakwalifikowane grupy umiejętności przydatnych w angażowaniu się w działalność lokalnych organizacji pozarządowych. Uczestnicy zajęć otrzymają szczegółowe informacje, jakie organizacje działają w ich najbliższym otoczeniu, jak można się angażować w ich działalność oraz jakie korzyści, ale również prawa i obowiązki wynikają z podejmowanej aktywności wolontariackiej.

Tematyka zajęć:

  • Idea wolontariatu
  • Formy i rodzaje wolontariatu
  • Prawa i obowiązki wolontariusza
  • Aspekty prawne wolontariatu
  • Korzyści płynące z pełnienia wolontariatu

W zajęciach mogą wziąć udział grupy liczące około 16 osób. Zorganizowane zostaną w miejscowości grupy zakwalifikowanej do udziału w projekcie, w ustalonym indywidualnie terminie. Czas trwania zajęć to 3h dydaktyczne. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne.

Zainteresowane, przeprowadzeniem powyższych zajęć, osoby, grupy, szkoły i inne  placówki z terenu województwa małopolskiego prosimy o wysłanie maila ze zgłoszeniem na adres mailowy katarzyna.pusledzka@wolontariat-malopolska.pl do 26 października 2018 roku.

Formularz Zgłoszeniowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego