Wyniki rekrutacji do projektu „Poznaj, decyduj, działaj!”

2017-06-14
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

 

 

 

 

 

 

Decyzją komisji rekrutacyjnej w skład, której weszli przedstawiciele:

-Zarządu Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu

-przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty

-oraz koordynator i opiekun merytoryczny projektu „Poznaj, decyduj, działaj!”

 

w projekcie wezmą udział następujące szkoły:

-Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34, Kraków

-Zespół Placówek Oświatowych w Rybnej

-Zespół Szkół Gminnych w Pogwizdowie

-Zespół Placówek Oświatowych  w Kasinie Wielkiej

-Zespół Szkół w Proszkówkach.

 

Na liście rezerwowej znalazła się:

-Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi w Lusinie

 

Projekt finansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich