Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w Tarnowie pod hasłem: „Poznaj, decyduj, działaj – czyli jak angażować młodzież szkolną”

2017-11-06
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

 

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli kadry pedagogicznej małopolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „Poznaj, decyduj, działaj – czyli jak angażować młodzież szkolną”, które odbędzie się dnia 24 listopada 2017 r. w Tarnowie w godz: 9:00-16:00.

Wolontariat szkolny to jedna z najlepszych metod rozwijania postawy obywatelskiej wśród uczniów. Pozwala młodemu człowiekowi w sposób aktywny uczestniczyć  w życiu publicznym. Uczy wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka, współdziałania w grupie i decyzyjności.

W programie:

A: POZNAJ

  • Jak funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariusza – krok po kroku czyli… rola i model SKW,  funkcja koordynator itp.
  • Wolontariat w szkole i środowisku lokalnym – diagnoza potrzeb,

B: DECYDUJ

  • W którym kierunku idziemy – czyli roczny plan działań, regulamin pracy, kodeks etyczny wolontariusza
  • Jak rozwijać kompetencje obywatelskie wśród uczniów

C: DZIAŁAJ

  • Jak zaangażować młodzież do działania? – analiza zasobów grupy, umiejętności i kompetencji uczniów, podział zadań, motywacja i nagradzanie.

Udział w szkolenie to okazja do zdobycia wiedzy z zakresu metod rozwijania aktywności obywatelskiej uczniów, możliwość wymiany doświadczeń z innymi przedstawicielami kadry szkolnej oraz szansa na zdobycie nowych, ciekawych pomysłów na działanie.

Szkolenie będzie miało formę warsztatu. Organizator zapewnia materiały dydaktyczne oraz catering.

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY.

Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Wojewody Małopolski oraz pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 17 listopada br. na adres krakow@wolontariat.org.pl. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ilość dostępnych miejsc: 12. Dokładne miejsce szkolenia zostanie podane osobom, które zakwalifikują się na szkolenie.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału!

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Patronat nad projektem objęło także Kuratorium Oświaty.