Relacja z akcji wolontariackiej „Babcine bajki”

2017-11-30
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

Program „Babcine bajki” był akcją wolontariacką zgłoszoną przez UTW w Oświęcimiu do konkursu „DZIAŁAJ Z NAMI – SENIORAMI”, ogłoszonego przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. Program ten znalazł się wśród czterech, które uzyskały akceptację organizatorów. W Projekcie wzięło udział 10 słuchaczek UTW oraz 13 podopiecznych Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” z Oświęcimia, wybranych przez panią prezes.

Działania projektowe poprzedził wyjazd 4 grup seniorów z Małopolski do Zakopanego, który odbył się w dniach 12-14.06.2017 r. Jako wolontariusze realizowaliśmy program „Czyste Tatry”. Następnie wolontariuszki z naszego UTW miały możliwość merytorycznego przygotowania się do projektu na czterech spotkaniach warsztatowych, prowadzonych przez instruktorów wybranych przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. Wzbogaciły swoją wiedzę na szkoleniach: „Społeczny animator – wolontariat w kulturze”, „Być wrażliwym – umiejętność komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi” oraz zdobywały nowe umiejętności, uczestnicząc w dwóch warsztatach teatralnych.

Projekt obejmował 7 spotkań. 5 w siedzibie Stowarzyszenia „Promyk” w Oświęcimiu przy  ul. Zwycięstwa 7, oraz 2 w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu. Rozpoczął się 9 października i trwał do 6 listopada. Nadrzędnym celem Programu była szeroko pojęta integracja wielopokoleniowa, która miała w przyszłości zaowocować stałym kontaktem wolontariuszek UTW z podopiecznymi Stowarzyszenia „Promyk”. Jako główny temat naszego programu wybrałyśmy bajkę, ponieważ opowiadanie i słuchanie bajek jest dobrą okazją do wspólnego spotkania się dwóch pokoleń. Ponadto bajki kojarzą się z akceptacją i bezpieczeństwem, a walor edukacyjny daje możliwość przeżywania pozytywnych emocji wszystkim uczestnikom.

Pierwsze dwa spotkania z podopiecznymi „Promyka” miały charakter zapoznawczy. Najważniejszym celem tych spotkań była integracja, stworzenie miłej atmosfery zaufania i nawiązanie bliższych więzi emocjonalnych. Temu celowi służyły różnorakie działania takie jak: słuchanie i opowiadanie bajek, zabawy z tekstem, bajki terapeutyczne połączone z masażykiem, odgrywanie scenek pantomimicznych, nauka prostych wierszyków i wyliczanek, a także wspólne śpiewanie kołysanek. Dzięki tym aktywnościom udało się pobudzić podopiecznych do kreatywnego działania oraz otwarcia się na nowe zadania. Atmosfera zabawy sprzyjała ubogaceniu dzieci w pozytywne doświadczenia. Liczne konkursy i zagadki były również naturalną okazją do budowania przyjaznej relacji z dziećmi. Podopieczni za każdym razem nagradzani byli drobnymi upominkami.

Dwa kolejne spotkania odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu. Pierwsze z nich poprzedził krótki quiz dotyczący poznanych bajek. Dzieci mogły wykazać się umiejętnością rozwiązywania zagadek rysunkowych i pantomimicznych. Każda odpowiedź była nagradzana drobnymi słodyczami. Następnie podopieczni obejrzeli film fabularny „Opowieści na dobranoc”, który był tematycznie związany z projektem. Razem z bohaterami filmu, dzieci miały możliwość przeżywania wielu przygód oraz przekonania się o tym, że czasem rzeczywistość może zmienić się w bajkę i na odwrót – bajka może stać się rzeczywistością. Drugie zajęcia biblioteczne odbyły się z udziałem pani Oliwii Brzeźniak, która jest bibliotekarką. Dzieci miały możliwość poznania wielu ciekawych książek i bajek, wśród których były bajki dla niewidzących, bajki grające, mówiące, interaktywne i przestrzenne. Dodatkowo podopieczni mogli wziąć udział w proponowanej przez daną bajkę aktywności. Ponadto dzieci obejrzały oryginalne pozycje książkowe, które wyróżniały się szatą graficzną, kształtem i rozmiarami. W czasie tych zajęć dzieci brały udział w konkursie ”Jaka to bajka”, w którym po fragmencie przeczytanego tekstu lub prezentowanym rekwizycie  musiały odgadnąć tytuł bajki.

Podczas dwóch spotkań, wspólnie z dziećmi stworzyliśmy scenariusz bajki na zakończenie projektu oraz przygotowaliśmy scenografię i rekwizyty do występu. Każda „babcia” miała pod opieką jedno dziecko i pod jej czujnym okiem powstawały elementy scenografii i potrzebne do roli rekwizyty. Podopieczni wykazali się wielką kreatywnością w malowaniu tęcz i słońca, które stanowiły główne elementy scenografii. Możliwość malowania na wielkich powierzchniach papieru i materiału, dostarczyła nowych możliwości twórczych i sprawiła dzieciom wiele radości z uzyskanego efektu. W ten sposób przygotowaliśmy się do prezentacji pt: „Tęczolandia”. Bajka ta niosła ze sobą pozytywne przesłanie o wyjątkowości każdego dziecka oraz uświadamiała, że sami możemy sprawić by otaczająca nas rzeczywistość stała się radosna i kolorowa. W występie wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu – babcie i wnukowie. Każde dziecko na miarę swoich możliwości mogło zaistnieć w czasie przedstawienia. Występ dostarczył dzieciom i dorosłym wiele pozytywnych emocji. Został bardzo pozytywnie odebrany przez całą widownię na której zasiadali rodzice i opiekunowie dzieci, terapeuci oraz zaproszeni goście z internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. Po skończonym przedstawieniu wszyscy zebrani zostali zaproszeni przez jubilatkę – „babcię Bajuszkę”, na urodzinowy poczęstunek. Z tej okazji pojawił się okolicznościowy tort oraz wiele pysznych smakołyków. Po uczcie dla ciała rozpoczęła się zabawa taneczna, w której wzięli udział wszyscy zebrani. Wspólne tańce dorosłych z dziećmi sprawiły wszystkim ogromną radość. Podopieczni z projektu otrzymali od wolontariuszek z UTW prezenty oraz pamiątkowe zdjęcie w ramce. Dzieci głośno manifestowały swoje zadowolenie, a w podziękowaniu wręczyły „babciom” własnoręcznie wykonane laurki. Prezes Stowarzyszenia „Promyk” otrzymał pamiątkowe antyramy ze zdjęciami z projektu „Babcine bajki”.

Sukces ostatniego spotkania był podsumowaniem wspólnej pracy. Udział w projekcie spełnił wszystkie nasze oczekiwania. Założone przez nas cele zostały w pełni zrealizowane. Wolontariuszki zdobyły nowe doświadczenia woluntarystyczne, nawiązały bliskie relacje emocjonalne z dziećmi, otworzyły się na nowe formy aktywności oraz mogły podzielić się swoimi umiejętnościami. Podczas trwania projektu, „babcie” bardzo polubiły swoje „nowe wnuki”. Z kolei dzieci miały możliwość zdobycia nowych wiadomości o książkach i bajkach. Bardzo dobrze poradziły sobie również w nowych sytuacjach społecznych. Wyróżniały się dużą aktywnością i kreatywnością. Podopieczni z wielkim przejęciem okazywali przywiązanie do „nowych babć”. Pracownicy Stowarzyszenia byli bardzo wdzięczni wszystkim wolontariuszkom za wspólnie spędzone chwile z ich podopiecznymi oraz wyrazili nadzieję na dalszą współpracę.

Konkurs „DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” jest realizowany w ramach projektu “Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej dostępnej pod adresem:

http://www.wolontariat-malopolska.pl/relacja-z-akcji-wolontariacki-vi.html