Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

2018-03-28
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

Miniony rok był dla nas bardzo pracowity. Pierwsza edycja Good Deeds Day Polska, projekty promujące wolontariat wśród seniorów i młodzieży szkolnej, Małopolskie Barwy Wolontariatu, Święto Organizacji Pozarządowych i Krakowski Festiwal NGOs to tylko niektóre z naszych zeszłorocznych działań. 

Jeśli chcecie poznać szczegóły, zachęcamy do lektury sprawozdania merytorycznego naszego Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie z 2017 roku, które jest dostępne tutaj: sprawozdanie za 2017 rok