Marszałkowskie Ośrodki Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

2018-07-02
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach projektu Marszałkowskie Ośrodki Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizować będzie działania na obszarze Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.

MORSO (Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) to miejsce pierwszego kontaktu dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców, którzy chcą pracować społecznie na rzecz innych.

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu serdecznie zapraszamy do Punktu Pośrednictwa Wolontariatu czynnego w:

poniedziałki 9:00-14:00

wtorki 9:00 -14:00

środy 12:00- 18:00

Adres Punktu Pośrednictwa Wolontariatu w Krakowie: ul. Kamienna 10 pokój nr 6 (parter) 

W ramach projektu odbędzie się też szereg spotkań informacyjno- promocyjnych dotyczących wolontariatu, o których będziemy informować na naszej stronie internetowej.

 

Partner projektu  Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oferuje również szereg działań, do których zapraszamy:

 1.  Otwarcie Punktu Informacyjno-Doradczego (PID), który będzie punktem styku organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców. Wspomniane grupy uzyskają kompleksowe wsparcie informacyjne, doradztwo i mentoring. PID będzie dostępny w punkcie
  stacjonarnym i kilku mobilnych, w których będzie można skorzystać z:

  • doradztwa ogólnego – dotyczy takich zagadnień jak m.in. zakładanie i prowadzenie organizacji, pomoc w tworzeniu dokumentacji niezbędnej do rejestracji NGO, uchwał, regulaminów protokołów potrzebnych w codziennej pracy, sprawozdawczości w NGO, różnych aspektów finansowania organizacji i inicjatyw obywatelskich, w tym – pozyskiwania
   funduszy; pisania i rozliczania projektów; konsultacji wniosków aplikacyjnych, wsparcia w tworzeniu projektów do budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej. Udzielimy min. 60 porad stacjonarnych oraz min. 25 porad w punktach mobilnych.
  • doradztwa specjalistycznego – z zakresu prawa, finansów, księgowości, współpracy JST – NGO, ochrony danych osobowych w organizacjach oraz innych bardziej specjalistycznych tematów wynikających z bieżących potrzeb organizacji i aktywistów. Doradztwo udzielane będzie w Punkcie stacjonarnym w godzinach jego pracy oraz mobilnych punktach.
  • mentoringu – będzie koncentrować się m.in. na zdiagnozowaniu sytuacji organizacji (ad hoc), połączeniu pragmatycznych celów organizacji dotyczących znalezienia źródła finansowania z szerszą, strategiczną perspektywą, stworzeniu indywidualnego harmonogramu adekwatnych źródeł finansowania (ze środków publicznych i  prywatnych), zidentyfikowaniu innych problematycznych kwestii (dot. organizacji  pracy, zaangażowania ludzi, finansów) i wypracowaniu indywidualnego rozwiązania dla nich. W ramach mentoringu odbędzie się cykl ok. 3 – 7 spotkań, w okresie 2 – 5 miesięcy.
   Czas realizacji: 15 czerwca – 31 grudnia 2018 r.
 2. Działania edukacyjne – seminaria, szkolenia, warsztaty. Przykładowe tematy szkoleń:
  • Księgowość w organizacji pozarządowej
  • Jeśli nie dotacje to co? Niepubliczne źródła finansowania działań społecznych
  • Status OPP – dla kogo i dlaczego warto?
  • Nowe technologie w pracy NGO
  • Crowdfunding w NGO
  • Współpraca z biznesem – szanse i wyzwania
  • Pozafinansowe możliwości współpracy z samorządem lokalnym
  • Planowanie strategiczne w NGO
  • Promocja i PR w organizacji pozarządowej
  • Zarządzanie zespołem w NGO
  • Współpraca w grupie i zarządzanie zespołem
  • Jak się komunikować w grupie aby skutecznie realizować cele?
  • Liderzy grup nieformalnych – liderem trzeba się urodzić czy można nim zostać?Zostanie również uruchomiona Akademia Koordynatora Projektu, która jest skierowana przede wszystkim do młodych organizacji, bez dużego doświadczenia w tworzeniu i realizacji projektów. Będzie można przećwiczyć proces tworzenia projektów, zaczynając od diagnozy problemu, formułowania celów, rezultatów działań, kończąc na sprawozdawczości. Planowane jest zorganizowanie 2 wydarzeń o charakterze edukacyjnym w każdym z 5 wymienionych powiatów.
   Czas realizacji: 1 września – 31 grudnia 2018 r.
 3. Sieciowanie, animacja lokalna i budowanie partnerstw:
  •  lokalne spotkania inauguracyjne, które odbędą się w każdym z powiatów subregionów KOM. Inauguracje mają na celu poznanie się organizacji i grup nieformalnych działających w danym powiecie oraz wymiana doświadczeń we współpracy z samorządem. Realizacja: 15 czerwca – 15 lipca.
  • spotkania branżowe – dla organizacji działających w tych samych obszarach tematycznych, np. edukacji, wychowaniu, sporcie, rozwoju lokalnym itp. Realizacja: wrzesień – grudzień 2018 r.
  • animacja lokalna – dla grup chętnych na spotkanie z animatorką lub tych, które potrzebują doradztwa, chcą założyć organizację pozarządową lub skorzystać z dofinansowania FIO. Realizacja: wrzesień – grudzień 2018 r.
  • Forum Inicjatyw Pozarządowych – coroczna impreza organizowana od 5 lat przez Fundację BIS. FIP jest lokalną wersją OFIP (Forum Ogólnopolskiego Inicjatyw Pozarządowych) i ma na celu integrację środowiska, tworzenie przestrzeni dla analizy trendów, potrzeb i możliwości w corocznej perspektywie oraz podejmowanie ważnych tematów dla organizacji pozarządowych. Event dzieli się na 2 części: konferencyjną (panel specjalistów i dyskusja) oraz aktywizującą,  służącą wymianie kompetencji społecznych i integracji. W imprezie weźmie udział około 80 przedstawicieli środowiska NGO. Realizacja: październik 2018 r.
  • otwarty bal NGO. Wydarzenie odbywa się w ramach Święta Organizacji Pozarządowych, a zasięgiem obejmuje nie tylko Kraków, ale również powiat krakowski, miechowski, proszowicki i wielicki. Bal będzie okazją do świętowania po Tygodniu Otwartym organizacji pozarządowych, na który zapraszani są nie tylko przedstawiciele NGO, ale też wolontariusze, osoby działające społecznie od niedawna i od dłuższego czasu, małopolskie aktywistki i aktywiści. Podczas balu można zaprezentować swoje sukcesy, wymienić się kontaktami i stworzyć okazję do animacji zabawy. W wydarzeniu weźmie udział ok. 80 osób. Realizacja: październik 2018 r.
  • wsparcie w poszukiwaniu partnerów i zawiązywaniu partnerstw dla realizacji projektów. Animator ds. sieciowania będzie udzielał wsparcia organizacjom, które chcą realizować partnerskie projekty. Realizacja: 15 czerwca – 31 grudzień 2018 r.

 

 

Projekt MORSO potrwa od 15 czerwca do 31 grudnia 2018 r.

UWAGA: 9.07.2018 zapraszamy na pierwsze spotkanie inauguracyjne w siedzibie MORSO w Krakowie przy ul. Krasickiego 18, I piętro w godzinach 17:00 – 19.00

 

 

 

 

 

 

 

Marszałkowskie Ośrodki Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego