Rekrutacja do Akademii Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariusza

2016-08-29
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

!!! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !!!

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w cyklu szkoleniowym Akademia Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariusza. Akademia adresowana jest do nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty oraz przedstawicieli instytucji prowadzących placówki szkolne z terenu województwa małopolskiego zainteresowanych rozwojem wolontariatu. Udział w Akademii to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy z zakresu prowadzenia Szkolnego Klubu Wolontariusza, to także możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów z innymi koordynatorami wolontariatu.

Oferujemy:

 • bezpłatny udział w 5-dniowym cyklu szkoleń (40 godzin dydaktycznych) prowadzonych przez doświadczonych trenerów
 • poczęstunek podczas zajęć
 • materiały szkoleniowe

Koszty przejazdu oraz ewentualnego noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Moduły tematyczne:

 1. „Organizacja i rozwój wolontariatu w szkole we współpracy ze środowiskiem lokalnym”
 2. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez szkolny wolontariat”
 3. „Praca metodą projektu w realizacji działań wolontariackich szkoły”

Terminy zajęć w ramach Akademii:

 • I zjazd: 7-8 października 2016
 • II zjazd: 21-22 października 2016
 • III zjazd: 4 listopada 2016

Szkolenia będą się odbywać w Krakowie.

Dokumenty do pobrania:

Udział w Akademii jest bezpłatny. Uczestnik zobowiązuje się do udziału we wszystkich zaplanowanych szkoleniach.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie skanem wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy krakow@wolontariat.org.pl do 15 września 2016 roku.

Szczegółowych informacji nt. Akademii Koordynatora udziela Julia Chojnacka tel. 883 427 830, e-mail: chojnacka@wolontariat.org.pl.

Rekrutacja:

 • I etap – weryfikacja przesłanych zgłoszeń
 • II etap – telefoniczne rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami/ kandydatkami

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 28 września br.

Zapraszamy do udziału!

 

logo Kuratorium Oświaty

Akademia Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariusza została objęta Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

logo UMWM kolor poziom_M_rgb

Działanie jest częścią projektu „Młodzież w działaniu – rozwój wolontariatu w małopolskich szkołach” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.