2017-05-23

Konkursu “DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” rozstrzygnięty!

Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki konkursu "DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!". Do udziału w konkursie wpłynęło 11 zgłoszeń z terenu całego województwa małopolskiego. Tematyka nadesłanych akcji była różnorodna, a grupy nadsyłają zgłoszenia do konkursu wykazały się nie lada pomysłowością! Członkowie komisji konkursowej, w skład której weszli: koordynator projektu, przedstawiciel naszego stowarzyszenia, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, a także przedstawiciel Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu jednomyślnie wybrali 4 najlepsze pomysły akcji wolontariackich, które będą mogły zostać zrealizowane w ramach projektu. Oto lista zakwalifikowanych grup (kolejność przypadkowa): Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oświęcimiu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu Klub Samopomocy dla osób starszych w Siedlcu Grupa nieformalna „SENIORZY 60+”, Klucze Na liście rezerwowych znalazły się trzy grupy: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach Klub Seniora „Radość, Olkusz Centrum Aktywności Seniora Fruwająca Ryba, Kraków Jeszcze raz dziękujemy wszystkim grupom, które nadesłały zgłoszenia, za ich pomysłowość i wielkie chęci do działania. Wszystkim seniorom życzymy powodzenia, wytrwałości i dalszej aktywnej działalności. Z wytypowanymi grupami wkrótce spotkamy się, aby zacząć przygotowywać ich akcje wolontariackie. Mamy nadzieję, że ich działania zmotywują innych do tego, by zostali wolontariuszami i angażowali się w podobne przedsięwzięcia w przyszłości! Konkurs „DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” jest realizowany w ramach projektu “Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

2017-05-15

REKRUTACJA szkół do projektu „Poznaj, decyduj, działaj!”

Zapraszamy szkoły z terenu województwa małopolskiego do udziału w projekcie “Poznaj, decyduj, działaj!”, którego celem jest rozwój aktywności obywatelskiej wśród uczniów. Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej z regionu Małopolski w wieku 11-19 lat, nauczycieli oraz członków rodzin uczniów biorących udział w projekcie, zainteresowanych rozwojem aktywności obywatelskiej. Udział w projekcie to okazja do uczestnictwa w ciekawych warsztatach oraz możliwość wspólnego przygotowania akcji społecznej, która będzie bezpośrednio wspierana przez organizatorów projektu. To także możliwość wymiany doświadczeń oraz pomysłów z innymi aktywnymi pedagogami i uczniami z różnych środowisk. Działania projektowe: dwudniowe szkolenie dla kadry pedagogicznej (16 godz. dyd.) z zakresu diagnozy środowiska lokalnego, partycypacji społecznej i organizacji akcji społecznej angażującej młodzież. warsztaty dla 15-osobowej grupy młodzieży szkolnej (3 x 4 godz. dyd.) w każdej z 5 szkół z zakresu aktywnego życia publicznego, demokracji partycypacyjnej, diagnozowania środowiska lokalnego, wolontariatu lub zasad przygotowywania i realizacji akcji społecznej. warsztaty dla członków rodzin młodzieży szkolnej (3 godz. dyd.) z zakresu aktywnego obywatelstwa. wsparcie merytoryczne przy planowaniu oraz przeprowadzaniu akcji społecznych. dodatkowo: jednodniowe szkolenia (8 godz. dyd.) dla kadry pedagogicznej z zakresu rozwijania aktywności obywatelskiej uczniów np. poprzez wolontariat. Do udziału w szkoleniach zostaną zaproszeni nauczyciele ze szkół, którym nie udało zakwalifikować się do całego cyklu projektowego. Harmonogram projektu: ●           26-27 czerwca 2017 - dwudniowe, obowiązkowe szkolenie dla nauczycieli w Krakowie ●           lipiec-wrzesień 2017: warsztaty dla młodzieży szkolnej ●           lipiec-wrzesień 2017: warsztaty dla członków rodzin młodzieży ●           wrzesień-listopad 2017: jednodniowe szkolenia ●           wrzesień-listopad 2017: organizacja oraz przeprowadzenie akcji społecznych ●           grudzień 2017: spotkanie w Krakowie podsumowujące projekt Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy zobowiązują się do udziału we wszystkich zaplanowanych warsztatach oraz spotkaniach. Szczegółowe informacji nt. projektu można uzyskać pod numerem telefonu 519 330 888 w godzinach między 10 a 14 lub pisząc na adres e-mail: krakow@wolontariat.org.pl Rekrutacja: I etap - ocena formalna - weryfikacja przesłanych zgłoszeń II etap – telefoniczne rozmowy rekrutacyjne z wybranymi szkołami Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie skanem wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza zgłoszeniowego wraz z pieczątką szkoły na adres mailowy krakow@wolontariat.org.pl z dopiskiem “projekt dla szkół” do 31 maja 2017 roku. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną przekazane 14 czerwca drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Zapraszamy do udziału! DOKUMENTY DO POBRANIA: Formularz zgłoszeniowy do projektu Poznaj, decyduj, działaj! Regulamin projektu Poznaj, decyduj, działaj! Program projektu Poznaj, decyduj, działaj! Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

2017-04-30

„DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI!” – PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA

Uwaga! Drodzy seniorzy, przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu "DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!!" do 14 maja br. Czekamy na zgłoszenie Waszej grupy! Poniżej zamieszczamy informację przypominającą cel i zasady udziału w projekcie. Zapraszamy osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!””, którego celem jest pobudzenie i rozwijanie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie na rzecz środowiska lokalnego w oparciu o własny pomysł. Liczy się pomysł i chęci! Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Akcje mogą zostać zrealizowane na rzecz wybranej grupy odbiorców np. dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych czy innych seniorów. Formuła i czas trwania powinna być dostosowana do adresatów- mogą to być spotkania, warsztaty, pikniki itp. Spośród nadesłanych zgłoszeń, do realizacji wybrane zostaną 4 najwyżej ocenione pomysły na akcje wolontariackie seniorów. Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy: zebrać grupę 10-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren województwa małopolskiego; zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę akcją wolontariacką. Na zgłoszenia czekamy do 14 maja 2017r.! W ramach konkursu dla wytypowanych grup seniorów przygotowano kompleksowe wsparcie: merytoryczne w postaci: 2 szkoleń z zakresu wolontariatu z wybranej tematyki dostępnej na stronie Organizatora, 3 warsztatów tematycznych z coachem przygotowujących do przeprowadzenia akcji (np. warsztaty teatralne, taneczne itp.), 3-dniowego wyjazdu integrująco – angażującego do Zakopanego na akcję na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz wyjazdu na 3-dniową wizytę studyjną do Warszawy – do placówek aktywnie współpracujących z wolontariuszami np. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. finansowe w postaci: przyznania dofinansowania w wysokości 2500 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji. Udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach konkursu jest dla uczestników całkowicie BEZPŁATNE! Zapewniamy: materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas szkoleń i warsztatów, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia; wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy podczas obu wyjazdów; ubezpieczenie NNW. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać Formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem: poczty mailowej na adres: agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu) na adres: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków lub dostarczyć osobiście do biura Organizatora: ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków Do pobrania: Regulamin konkursu Działaj z nami-seniorami Formularz zgłoszeniowy Więcej informacji w zakładce projektowej: http://wolontariat.org.pl/krakow/projekty/rozwijamy-wolontariat-seniorow-w-malopolsce/ W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z opiekunką merytoryczną projektu: Agnieszką Iwan – agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl, tel: 577 472 451 Konkurs „DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” jest realizowany w ramach projektu “Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

2017-04-14

Radosnych Świąt!

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy życzy zespół Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie!

2017-04-11

Spotkanie koordynatorów wolontariatu

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu koordynatorów wolontariatu, które odbędzie się w czwartek 27 kwietnia w godz. 17.30-19.30 w Krakowie. Tematem będzie zarządzanie grupą wolontariuszy podczas wydarzeń akcyjnych.  Spotkanie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie przy ul. Krasickiego 18 na II piętrze (Podgórze). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej organizacji/instytucji) na adres krakow@wolontariat.org.pl. Kilka słów o spotkaniach koordynatorów wolontariatu: ➪ w jakim celu? Od wielu lat współpracujemy z koordynatorami wolontariatu w krakowskich i małopolskich NGOs/instytucjach. Zauważyliśmy, że oprócz działań edukacyjnych, potrzebna jest także przestrzeń do wspólnej wymiany myśli i doświadczeń. Temu właśnie służą organizowane przez nas spotkania :) ➪ dla kogo? Dla osób, które koordynują wolontariuszami w NGOs/instytucjach w ramach współpracy stałej lub akcyjnej. ➪ jak to się zaczęło? Pierwsze spotkania zorganizowaliśmy w 2011 roku. Po kilku latach przerwy pomysł powrócił. W 2016 roku, w ramach Centrum Obywatelskiego, zorganizowaliśmy 4 spotkania dla koordynatorów wolontariatu. Rozmawialiśmy wówczas o rekrutowaniu, motywowaniu i nagradzaniu wolontariuszy, a także o aspektach prawnych wolontariatu oraz o rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Zapraszamy do udziału! Wydarzenie na Facebooku: <<KLIK>>

2017-04-10

Wyniki małopolskiego etapu konkursu „Barwy Wolontariatu”

Drodzy wolontariusze, koordynatorzy i sympatycy wolontariatu, przekazujemy wyniki wojewódzkiego etapu konkursu  „Barwy Wolontariatu”. Do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie nadesłano łącznie 41 zgłoszeń indywidualnych wolontariuszy i grup wolontariackich, spośród których Kapituła Konkursu wybrała 3 laureatów regionalnych: I miejsce – Wiesław Kic – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie II miejsce – Łukasz Puła - XXIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie III miejsce – grupa wolontariuszy „Przyjaciele dla Wojtka” – Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku Kandydatury te zostały przesłane do ogólnopolskiego etapu konkursu. Jego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas finałowej gali w Warszawie, zaplanowanej na maj 2017. Ponieważ dokonanie wyboru było bardzo trudne, Kapituła podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowych wyróżnień. Otrzymali je: Konrad Szymacha, Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” Gabriela Początek, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Natalia Pieczko, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ze Skawiny Gabriela Kudła, Pałac Młodzieży w Tarnowie Magdalena Machlak-Ziętek, Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących pn. WIIR w Andrychowie Andrzej Płachta, Stowarzyszenie Sursum Corda Paweł Świeżawski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Małgorzata Dyrek, Stowarzyszenie Sursum Corda Szkolny Klub Wolontariatu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, Pałac Młodzieży w Tarnowie Klub Seniora "GROTA" ze Skały Szkolny Klub Wolontariusza „Niezapominajka”, Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem Szkolne Koło Wolontariatu w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie W skład Kapituły Konkursu oceniającej zgłoszenia w edycji 2016 weszli: Julia Chojnacka, Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie Beata Komendera, Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach Marta Michoń, Centrum Wolontariatu w Olkuszu przy Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Res Sacra Miser” Anna Rodacka, Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie Monika Seweryn, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Paweł Rybak, wolontariusz Hospicjum dla dzieci „ALMA SPEI”, laureat wojewódzkiego etapu „Barw Wolontariatu” z 2015 roku   Gratulujemy serdecznie laureatom i wszystkim zgłoszonym do konkursu wolontariuszom! Dziękujemy Wam za pracę, którą wykonujecie na rzecz innych. Dzięki Wam wolontariat ma sens!

2017-03-27

Biuro Pośrednictwa Wolontariatu – przerwa w działaniu

Uwaga: W związku z przygotowaniami do Good Deeds Day Polska, w najbliższym tygodniu Biuro Pośrednictwa będzie nieczynne. Zapraszamy z powrotem od 3 kwietnia

2017-03-17

Take part in Good Deeds Day Polska!

Good Deeds Day (GDD) is a global day that unites people from more than 75 countries to do good deeds for the benefit of others and the planet. Since 2007, millions of people from thousands of organizations and businesses join together every year to volunteer and do good. Since this year there is also the polish edition of GDD! We invite you to participate in one of the charity actions in Cracow. Join us on 1st and 2nd of April! You don’t have to speak Polish at all! Below you find the full descriptions of actions in English. Sign up for one of them! Take your family and friends with you! We’re waiting for you! THE CHARITY ACTIONS: 1. The Unicorn Society - “SPRING CLEANING" Action that benefits the Unicorn Society, which takes care of cancerologically ill people and supports their families. The participants are supposed to remove broken tree branches surrounding the institution’s fence and situated in their garden. The institution distributes a rather huge area (almost 2ha), but we’re working in a much smaller territory. We’re inviting men as well as women, everyone, who enjoys gardening, sharing fun with friends and a light exercise. The volunteers’ tasks include moving branches, chopping twigs, raking leaves and transporting everything on barrows to the chosen places. Comfortable clothing and shoes mandatory. Time of action: because of the action’s character it will take place on the 1st of April Necessary materials: gloves, plastic bags. We’re looking for people/ companies, who could support us with mentioned materials. If you’re able to help- please contact us! Number of volunteers: 30. Would you like to participate? Please fill out the form: https://goo.gl/forms/cf1jvekoCMOu2md33 2. Action “CLEAN BIBICZANKA” Action organised in cooperation with the City Green Administration in Krakow, which goal is to purge the Bibiczanka brook in the region of Witkowice from Bibicka Street to Wądół Street. Bibiczanka is a relatively small brook with an asymmetrically built valley (steep left slope, mild left) because it is situated on a seismic fault. Volunteers’ tasks will include a march along (both brooks’ banks) chosen sections and gathering the trash, that lies in the brook and at its banks, with gloves to special bags. It is necessary to possess a pair of special rubber boots (for example wellies). Time of action: 2nd April Necessary materials: gloves. We’re looking for people who can support us with mentioned equipment. If you’re interested, please contact us. Number of volunteers: 50 Would you like to participate? Please fill out the form: https://goo.gl/forms/kLTTYthY67CTiDmj1 3. Nursing Home Krakowska Street - “THE GREEN HOME” Action that helps the chronically, psychologically ill adults inhabiting The Nursing Home on Krakowska Street. “May the time spent in our Home be like a peaceful, collective walk on a western slope” is the motto of our workers, who strive every day in a nice, familiar atmosphere to enhance the standard of our pupils’ living.  The goal of the action is to create a friendly place, filled with colours from the flora inside the building. On this day our pupils and volunteers will plant the flowers, that will later be placed in their rooms. Thanks to the integration our inmates will get a chance to spend happy moments with others, return to the past and the familiar atmosphere. Flowers will stay with them for long, giving them the pleasure of caring for a plant, which will give them a desire to act and need for responsibility. Time of action: 2nd April Necessary materials: flowerpots, soil and saplings. We’re looking for people who can support us with mentioned equipment. If you’re interested, please contact us. Number of volunteers: 30 Would you like to participate? Please fill out the form: https://goo.gl/forms/wEF3HOC9dI7wIXzi2   4. "FOR YOU" campaign The goal of the campaign is to promote the event named Good Deeds Day Poland, especially its motto "Together for the common good." This day in Krakow volunteers will await for the residents and tourist with some little gifts (flowers or cookies). The campaign aims to tell each person we'll meet about what we celebrate and how we can celebrate - through small gestures of kindness towards others/other people but also towards our planet which we can also take care of. Each gift will also carry a short message / good omen / a request / an idea. We hope that our campaign will meet with a positive response. We are looking for volunteers who'd like to help us with gifts packing and distribute them throughout the city. We invite smiling and communicative people who are not afraid of approaching a stranger and tell THEM "Hello!" Date of action: April 2 Number of volunteers: 50 people Do you want to take part in this action? Fill in the form: https://goo.gl/forms/1hqQcCZu1PoTETHm1 5. “Colourfully in Parkowa Street” The action is targeted at the charges of Caring Institution “Parkowa” such as children and youngsters with behavioural and emotional disabilities as well as pregnant teenage girls and young mothers. The charges are often overwhelmed with problems. Through working with them and their families educators want to bring the charges to their homes and help them to start their adult life. The Institution is of possession of large green area with a new sports field and playground, yet the green needs care. With joint forces we could make it blossom again by planting trees and flowers. We provide tools and invite both men and women to help. Volunteers should be equipped with energy, humour, will to work and proper shoes and clothes. We also plan a barbecue for the volunteers. Needed materials: gloves, ground, coniferous plants, shrubs, flowers, grass seeds. We look for people/companies that could provide us with above materials Date of action: April 2 Number of volunteers: 20 If interested in taking part, fill in the form: https://goo.gl/forms/RC6fiKVoaBdBOSDE2   6. “Package for SALTROM” The aim of this action is to collect long-term expiry date food for SALTROM (Youth Solicitude Movement held by the Order of Salesians). The association is held by pedagogues, educators, Salesians and volunteers whose mission is work with children and youngsters. SALTROM educate young people to be independent in social life and support them in discovering and following their passions. Current projects of the association include Salesian Summer, Salesian Winter, Yacht Club Saltrom, Tuition for One Smile, and Saltrom Gospel Choir. What is more, they provide their charges with free food and prepare food packages to distribute during Easter. What we need: long-term expiry date food: rise, groats, pasta, oil, preserves, sweets, jams, tea, juices, etc. How to help: - bring us the above things or find a donor - organize a food collection in your work place, school, university, etc. Target institutions: schools, kindergartens, universities, companies If interested, you may contact the Organizer of GDD via e-mail: gddpolska@gmail.com or call: 603 332 868   Contact: If you have any question, don’t hesistate to contact us via: gddpolska@gmail.com. Like us on Facebook: www.fb.com/gddpolska and join the event! Together for a common good! :) The main organizer of Good Deeds Day Polska is The Association Regional Volunteer Centre in Cracow.  

2017-03-15

„DZIAŁAJ Z NAMI – SENIORAMI!”-ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Jesteś aktywnym seniorem w swojej miejscowości? Masz ciekawy pomysł na realizację akcji wolontariackiej? Zbierz grupę znajomych seniorów i zgłoście się do konkursu! Zapraszamy osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!"”, którego celem jest pobudzenie i rozwijanie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie na rzecz środowiska lokalnego w oparciu o własny pomysł. Liczy się pomysł i chęci! Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Akcje mogą zostać zrealizowane na rzecz wybranej grupy odbiorców np. dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych czy innych seniorów. Formuła i czas trwania powinna być dostosowana do adresatów- mogą to być spotkania, warsztaty, pikniki itp. Spośród nadesłanych zgłoszeń, do realizacji wybrane zostaną 4 najwyżej ocenione pomysły na akcje wolontariackie seniorów. Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy: zebrać grupę 10-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren województwa małopolskiego; zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę akcją wolontariacką. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2017r.! W ramach konkursu dla wytypowanych grup seniorów przygotowano kompleksowe wsparcie: merytoryczne w postaci: 2 szkoleń z zakresu wolontariatu z wybranej tematyki dostępnej na stronie Organizatora, 3 warsztatów tematycznych z coachem przygotowujących do przeprowadzenia akcji (np. warsztaty teatralne, taneczne itp.), 3-dniowego wyjazdu integrująco – angażującego do Zakopanego na akcję na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz wyjazdu na 3-dniową wizytę studyjną do Warszawy – do placówek aktywnie współpracujących z wolontariuszami np. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. finansowe w postaci: przyznania dofinansowania w wysokości 2500 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji. Udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach konkursu jest dla uczestników całkowicie BEZPŁATNE! Zapewniamy: materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas szkoleń i warsztatów, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia; wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy podczas obu wyjazdów; ubezpieczenie NNW. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać Formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem: poczty mailowej na adres: agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu) na adres: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków lub dostarczyć osobiście do biura Organizatora: ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków Do pobrania: Regulamin konkursu Działaj z nami-seniorami Formularz zgłoszeniowy Więcej informacji w zakładce projektowej:http://wolontariat.org.pl/krakow/projekty/rozwijamy-wolontariat-seniorow-w-malopolsce/ W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z opiekunką merytoryczną projektu: Agnieszką Iwan – agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl , tel: 577 472 451 Konkurs „DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” jest realizowany w ramach projektu “Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

2017-03-12

Weź udział w Good Deeds Day Polska!

Trwa rekrutacja do akcji dobroczynnych na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych w ramach wydarzenia Good Deeds Day. Akcje będą miały miejsce zarówno podczas samego Dnia Dobrych Uczynków (2 kwietnia-niedziela), jak i w dniu poprzedzającym to święto (1 kwietnia-sobota).  Do udziału w akcjach można się zgłaszać indywidualnie lub grupowo - z rodziną, sąsiadami lub np. z przyjaciółmi. Nie jest potrzebne żadne doświadczenie w wolontariacie, wystarczy chęć pomagania i pozytywne nastawienie :) Zgłoszenia przyjmowane są do 27 marca, jednak liczba miejsc do każdej akcji jest ograniczona. Informacje o akcjach i zapisach znajdują się na stronie: http://wolontariat-malopolska.pl/akcje-dobroczynne.html Zapraszamy także do dołączenia do wydarzenia na Facebooku. Good Deeds Day Polska - razem dla wspólnego dobra!