2017-09-07

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych zajęciach dla uczniów z zakresu wolontariatu “Dlaczego warto zostać wolontariuszem?”

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza, szkoły z terenu województwa małopolskiego zainteresowane rozwijaniem aktywności obywatelskiej uczniów w postaci działalności wolontariackiej, do udziału w projekcie”Wolontariat ma sens - rozwijamy aktywność obywatelską w Małopolsce”. W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia,  adresowane do uczniów i młodzieży szkolnej zainteresowanej rozpoczęciem działalności wolontariackiej, pt  “Dlaczego warto zostać wolontariuszem?”. Zajęcia mają na celu nabycie przez młodzież umiejętności przydatnych w angażowaniu się w działalność lokalnych organizacji pozarządowych. Uczestnicy zajęć otrzymają szczegółowe informacje, jakie organizacje działają w ich najbliższym otoczeniu, jak można się angażować w ich działalność oraz jakie korzyści, ale również prawa i obowiązki wynikają z podejmowanej aktywności wolontariackiej. Tematyka zajęć: Rodzaje aktywności społecznej Czym jest wolontariat? Kto może być wolontariuszem? Aspekty prawne wolontariatu Prawa i obowiązki wolontariusza Korzyści płynące z pełnienia wolontariatu W zajęciach mogą wziąć udział grupy liczące około 12 uczniów.  Zorganizowane zostaną w zakwalifikowanej do udziału w projekcie placówce, w ustalonym indywidualnie terminie. Czas trwania zajęć to 4h dydaktyczne.  Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach. Zainteresowane, przeprowadzeniem powyższych zajęć, placówki z terenu województwa małopolskiego zapraszamy do udziału. Formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej) należy wypełnić oraz odręcznie podpisać, a następnie przesłać skanem na adres mailowy krakow@wolontariat.org.pl do 18 września 2017 roku. Formularz zgłoszeniowy Udział w zajęciach jest bezpłatny! O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

2017-08-29

Szukamy biura do wynajęcia od października!

Drodzy, niestety do końca września musimy opuścić nasze biuro w kamienicy przy ul. Krasickiego 18 W związku z tym PILNIE szukamy nowej siedziby! Potrzebujemy miejsca, w którym moglibyśmy realizować projekty społeczne i prowadzić Biuro Pośrednictwa Wolontariatu. Ponieważ jesteśmy organizacją non profit, szukamy lokalu z niewysokim czynszem i opłatami miesięcznymi. Wspaniale byłoby znaleźć biuro w centrum Krakowa, aby osoby zainteresowane wolontariatem mogły do nas łatwo dojechać z różnych stron miasta. Jeśli ktoś z Was może nam polecić nieduże biuro do wynajęcia, prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy krakow@wolontariat.org.pl. Będziemy także wdzięczni za udostępnianie tego ogłoszenia, niech trafi do jak największej liczby osób! Z pozdrowieniami, Wasze RCW Kraków

2017-08-14

Zmiany w funkcjonowaniu Biura Pośrednictwa Wolontariatu

W dniach 11-15 sierpnia Biuro Pośrednictwa Wolontariatu będzie NIECZYNNE. Zapraszamy ponownie w środę, 16 sierpnia :)

2017-06-14

Wyniki rekrutacji do projektu „Poznaj, decyduj, działaj!”

            Decyzją komisji rekrutacyjnej w skład, której weszli przedstawiciele: -Zarządu Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu -przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty -oraz koordynator i opiekun merytoryczny projektu "Poznaj, decyduj, działaj!"   w projekcie wezmą udział następujące szkoły: -Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34, Kraków -Zespół Placówek Oświatowych w Rybnej -Zespół Szkół Gminnych w Pogwizdowie -Zespół Placówek Oświatowych  w Kasinie Wielkiej -Zespół Szkół w Proszkówkach.   Na liście rezerwowej znalazła się: -Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi w Lusinie   Projekt finansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2017-06-10

Spotkanie koordynatorów wolontariatu

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu koordynatorów wolontariatu, które odbędzie się w czwartek 22 czerwca w godz. 16.00-18.00 w Krakowie. Podczas spotkania będziemy wymieniać się doświadczeniami w zakresie pozyskiwania środków na promowanie i organizowanie wolontariatu. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie przy ul. Krasickiego 18 na II piętrze (Podgórze). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej organizacji/instytucji) na adres krakow@wolontariat.org.pl. Kilka słów o spotkaniach koordynatorów wolontariatu: ➪ w jakim celu? Od wielu lat współpracujemy z koordynatorami wolontariatu w krakowskich i małopolskich NGOs/instytucjach. Zauważyliśmy, że oprócz działań edukacyjnych, potrzebna jest także przestrzeń do wspólnej wymiany myśli i doświadczeń. Temu właśnie służą organizowane przez nas spotkania :) ➪ dla kogo? Dla osób, które koordynują wolontariuszami w NGOs/instytucjach w ramach współpracy stałej lub akcyjnej. ➪ jak to się zaczęło? Pierwsze spotkania zorganizowaliśmy w 2011 roku. Po kilku latach przerwy pomysł powrócił. W 2016 roku, w ramach Centrum Obywatelskiego, zorganizowaliśmy 4 spotkania dla koordynatorów wolontariatu. Rozmawialiśmy wówczas o rekrutowaniu, motywowaniu i nagradzaniu wolontariuszy, a także o aspektach prawnych wolontariatu oraz o rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Wydarzenie na Facebooku >>KLIK<< Zapraszamy do udziału!

2017-06-05

Projekt „Poznaj, decyduj, działaj” – zakończenie I etapu rekrutacji.

. Zakończył się I etap rekrutacji do projektu „Poznaj, decyduj, działaj”. Wpłynęło 11 zgłoszeń, które przeszły weryfikację formalną. Drugim etapem rekrutacji będą rozmowy rekrutacyjne, które podsumuje komisja rekrutacyjna, w skład której wejdą: koordynator projektu, opiekun merytoryczny, członek Zarządu Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie oraz przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Wyniki rekrutacji poznamy 14 czerwca. . Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

2017-05-23

Konkursu “DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” rozstrzygnięty!

Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki konkursu "DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!". Do udziału w konkursie wpłynęło 11 zgłoszeń z terenu całego województwa małopolskiego. Tematyka nadesłanych akcji była różnorodna, a grupy nadsyłają zgłoszenia do konkursu wykazały się nie lada pomysłowością! Członkowie komisji konkursowej, w skład której weszli: koordynator projektu, przedstawiciel naszego stowarzyszenia, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, a także przedstawiciel Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu jednomyślnie wybrali 4 najlepsze pomysły akcji wolontariackich, które będą mogły zostać zrealizowane w ramach projektu. Oto lista zakwalifikowanych grup (kolejność przypadkowa): Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oświęcimiu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu Klub Samopomocy dla osób starszych w Siedlcu Grupa nieformalna „SENIORZY 60+”, Klucze Na liście rezerwowych znalazły się trzy grupy: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach Klub Seniora „Radość, Olkusz Centrum Aktywności Seniora Fruwająca Ryba, Kraków Jeszcze raz dziękujemy wszystkim grupom, które nadesłały zgłoszenia, za ich pomysłowość i wielkie chęci do działania. Wszystkim seniorom życzymy powodzenia, wytrwałości i dalszej aktywnej działalności. Z wytypowanymi grupami wkrótce spotkamy się, aby zacząć przygotowywać ich akcje wolontariackie. Mamy nadzieję, że ich działania zmotywują innych do tego, by zostali wolontariuszami i angażowali się w podobne przedsięwzięcia w przyszłości! Konkurs „DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” jest realizowany w ramach projektu “Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

2017-05-15

REKRUTACJA szkół do projektu „Poznaj, decyduj, działaj!”

Zapraszamy szkoły z terenu województwa małopolskiego do udziału w projekcie “Poznaj, decyduj, działaj!”, którego celem jest rozwój aktywności obywatelskiej wśród uczniów. Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej z regionu Małopolski w wieku 11-19 lat, nauczycieli oraz członków rodzin uczniów biorących udział w projekcie, zainteresowanych rozwojem aktywności obywatelskiej. Udział w projekcie to okazja do uczestnictwa w ciekawych warsztatach oraz możliwość wspólnego przygotowania akcji społecznej, która będzie bezpośrednio wspierana przez organizatorów projektu. To także możliwość wymiany doświadczeń oraz pomysłów z innymi aktywnymi pedagogami i uczniami z różnych środowisk. Działania projektowe: dwudniowe szkolenie dla kadry pedagogicznej (16 godz. dyd.) z zakresu diagnozy środowiska lokalnego, partycypacji społecznej i organizacji akcji społecznej angażującej młodzież. warsztaty dla 15-osobowej grupy młodzieży szkolnej (3 x 4 godz. dyd.) w każdej z 5 szkół z zakresu aktywnego życia publicznego, demokracji partycypacyjnej, diagnozowania środowiska lokalnego, wolontariatu lub zasad przygotowywania i realizacji akcji społecznej. warsztaty dla członków rodzin młodzieży szkolnej (3 godz. dyd.) z zakresu aktywnego obywatelstwa. wsparcie merytoryczne przy planowaniu oraz przeprowadzaniu akcji społecznych. dodatkowo: jednodniowe szkolenia (8 godz. dyd.) dla kadry pedagogicznej z zakresu rozwijania aktywności obywatelskiej uczniów np. poprzez wolontariat. Do udziału w szkoleniach zostaną zaproszeni nauczyciele ze szkół, którym nie udało zakwalifikować się do całego cyklu projektowego. Harmonogram projektu: ●           26-27 czerwca 2017 - dwudniowe, obowiązkowe szkolenie dla nauczycieli w Krakowie ●           lipiec-wrzesień 2017: warsztaty dla młodzieży szkolnej ●           lipiec-wrzesień 2017: warsztaty dla członków rodzin młodzieży ●           wrzesień-listopad 2017: jednodniowe szkolenia ●           wrzesień-listopad 2017: organizacja oraz przeprowadzenie akcji społecznych ●           grudzień 2017: spotkanie w Krakowie podsumowujące projekt Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy zobowiązują się do udziału we wszystkich zaplanowanych warsztatach oraz spotkaniach. Szczegółowe informacji nt. projektu można uzyskać pod numerem telefonu 519 330 888 w godzinach między 10 a 14 lub pisząc na adres e-mail: krakow@wolontariat.org.pl Rekrutacja: I etap - ocena formalna - weryfikacja przesłanych zgłoszeń II etap – telefoniczne rozmowy rekrutacyjne z wybranymi szkołami Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie skanem wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza zgłoszeniowego wraz z pieczątką szkoły na adres mailowy krakow@wolontariat.org.pl z dopiskiem “projekt dla szkół” do 31 maja 2017 roku. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną przekazane 14 czerwca drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Zapraszamy do udziału! DOKUMENTY DO POBRANIA: Formularz zgłoszeniowy do projektu Poznaj, decyduj, działaj! Regulamin projektu Poznaj, decyduj, działaj! Program projektu Poznaj, decyduj, działaj! Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

2017-04-30

„DZIAŁAJ Z NAMI SENIORAMI!” – PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA

Uwaga! Drodzy seniorzy, przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu "DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!!" do 14 maja br. Czekamy na zgłoszenie Waszej grupy! Poniżej zamieszczamy informację przypominającą cel i zasady udziału w projekcie. Zapraszamy osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!””, którego celem jest pobudzenie i rozwijanie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie na rzecz środowiska lokalnego w oparciu o własny pomysł. Liczy się pomysł i chęci! Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Akcje mogą zostać zrealizowane na rzecz wybranej grupy odbiorców np. dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych czy innych seniorów. Formuła i czas trwania powinna być dostosowana do adresatów- mogą to być spotkania, warsztaty, pikniki itp. Spośród nadesłanych zgłoszeń, do realizacji wybrane zostaną 4 najwyżej ocenione pomysły na akcje wolontariackie seniorów. Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy: zebrać grupę 10-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren województwa małopolskiego; zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę akcją wolontariacką. Na zgłoszenia czekamy do 14 maja 2017r.! W ramach konkursu dla wytypowanych grup seniorów przygotowano kompleksowe wsparcie: merytoryczne w postaci: 2 szkoleń z zakresu wolontariatu z wybranej tematyki dostępnej na stronie Organizatora, 3 warsztatów tematycznych z coachem przygotowujących do przeprowadzenia akcji (np. warsztaty teatralne, taneczne itp.), 3-dniowego wyjazdu integrująco – angażującego do Zakopanego na akcję na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz wyjazdu na 3-dniową wizytę studyjną do Warszawy – do placówek aktywnie współpracujących z wolontariuszami np. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. finansowe w postaci: przyznania dofinansowania w wysokości 2500 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji. Udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach konkursu jest dla uczestników całkowicie BEZPŁATNE! Zapewniamy: materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas szkoleń i warsztatów, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia; wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy podczas obu wyjazdów; ubezpieczenie NNW. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać Formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem: poczty mailowej na adres: agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu) na adres: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków lub dostarczyć osobiście do biura Organizatora: ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków Do pobrania: Regulamin konkursu Działaj z nami-seniorami Formularz zgłoszeniowy Więcej informacji w zakładce projektowej: http://wolontariat.org.pl/krakow/projekty/rozwijamy-wolontariat-seniorow-w-malopolsce/ W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z opiekunką merytoryczną projektu: Agnieszką Iwan – agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl, tel: 577 472 451 Konkurs „DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” jest realizowany w ramach projektu “Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

2017-04-14

Radosnych Świąt!

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy życzy zespół Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie!