2018-09-02

Od września Biuro Pośrednictwa Wolontariatu działa w nowych godzinach!

Działanie Biura Pośrednictwa Wolontariatu jest realizowane w ramach dwóch projektów: - Marszałkowskie Ośrodki Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Krakowski Obszar Metropolitarny -Rozwijamy wolontariat w Małopolsce Projekty finansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.   W związku z tym Biuro Pośrednictwa Wolontariatu czynne jest łącznie 24 godziny w tygodniu: -poniedziałki 9:00-18:00 -wtorki 9:00-14:00 -środy 12:00-18:00  -czwartki 14:00-18:00    Serdecznie zapraszamy do umawiania się na konsultacje dotyczące wolontariatu: krakow@wolontariat.org.pl lub tel. 603 332 868  oraz na wizyty w naszej placówce: Kraków, ul. Kamienna 10, pokój nr 6 (na parterze)               

2018-07-02

Marszałkowskie Ośrodki Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach projektu Marszałkowskie Ośrodki Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizować będzie działania na obszarze Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. MORSO (Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) to miejsce pierwszego kontaktu dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców, którzy chcą pracować społecznie na rzecz innych.               W ramach projektu serdecznie zapraszamy do Punktu Pośrednictwa Wolontariatu czynnego w: poniedziałki 9:00-14:00 wtorki 9:00 -14:00 środy 12:00- 18:00 Adres Punktu Pośrednictwa Wolontariatu w Krakowie: ul. Kamienna 10 pokój nr 6 (parter)  W ramach projektu odbędzie się też szereg spotkań informacyjno- promocyjnych dotyczących wolontariatu, o których będziemy informować na naszej stronie internetowej.   Partner projektu  Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oferuje również szereg działań, do których zapraszamy:  Otwarcie Punktu Informacyjno-Doradczego (PID), który będzie punktem styku organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców. Wspomniane grupy uzyskają kompleksowe wsparcie informacyjne, doradztwo i mentoring. PID będzie dostępny w punkcie stacjonarnym i kilku mobilnych, w których będzie można skorzystać z: doradztwa ogólnego – dotyczy takich zagadnień jak m.in. zakładanie i prowadzenie organizacji, pomoc w tworzeniu dokumentacji niezbędnej do rejestracji NGO, uchwał, regulaminów protokołów potrzebnych w codziennej pracy, sprawozdawczości w NGO, różnych aspektów finansowania organizacji i inicjatyw obywatelskich, w tym – pozyskiwania funduszy; pisania i rozliczania projektów; konsultacji wniosków aplikacyjnych, wsparcia w tworzeniu projektów do budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej. Udzielimy min. 60 porad stacjonarnych oraz min. 25 porad w punktach mobilnych. doradztwa specjalistycznego – z zakresu prawa, finansów, księgowości, współpracy JST – NGO, ochrony danych osobowych w organizacjach oraz innych bardziej specjalistycznych tematów wynikających z bieżących potrzeb organizacji i aktywistów. Doradztwo udzielane będzie w Punkcie stacjonarnym w godzinach jego pracy oraz mobilnych punktach. mentoringu – będzie koncentrować się m.in. na zdiagnozowaniu sytuacji organizacji (ad hoc), połączeniu pragmatycznych celów organizacji dotyczących znalezienia źródła finansowania z szerszą, strategiczną perspektywą, stworzeniu indywidualnego harmonogramu adekwatnych źródeł finansowania (ze środków publicznych i  prywatnych), zidentyfikowaniu innych problematycznych kwestii (dot. organizacji  pracy, zaangażowania ludzi, finansów) i wypracowaniu indywidualnego rozwiązania dla nich. W ramach mentoringu odbędzie się cykl ok. 3 – 7 spotkań, w okresie 2 – 5 miesięcy. Czas realizacji: 15 czerwca – 31 grudnia 2018 r. Działania edukacyjne – seminaria, szkolenia, warsztaty. Przykładowe tematy szkoleń: Księgowość w organizacji pozarządowej Jeśli nie dotacje to co? Niepubliczne źródła finansowania działań społecznych Status OPP – dla kogo i dlaczego warto? Nowe technologie w pracy NGO Crowdfunding w NGO Współpraca z biznesem – szanse i wyzwania Pozafinansowe możliwości współpracy z samorządem lokalnym Planowanie strategiczne w NGO Promocja i PR w organizacji pozarządowej Zarządzanie zespołem w NGO Współpraca w grupie i zarządzanie zespołem Jak się komunikować w grupie aby skutecznie realizować cele? Liderzy grup nieformalnych – liderem trzeba się urodzić czy można nim zostać?Zostanie również uruchomiona Akademia Koordynatora Projektu, która jest skierowana przede wszystkim do młodych organizacji, bez dużego doświadczenia w tworzeniu i realizacji projektów. Będzie można przećwiczyć proces tworzenia projektów, zaczynając od diagnozy problemu, formułowania celów, rezultatów działań, kończąc na sprawozdawczości. Planowane jest zorganizowanie 2 wydarzeń o charakterze edukacyjnym w każdym z 5 wymienionych powiatów. Czas realizacji: 1 września – 31 grudnia 2018 r. Sieciowanie, animacja lokalna i budowanie partnerstw:  lokalne spotkania inauguracyjne, które odbędą się w każdym z powiatów subregionów KOM. Inauguracje mają na celu poznanie się organizacji i grup nieformalnych działających w danym powiecie oraz wymiana doświadczeń we współpracy z samorządem. Realizacja: 15 czerwca – 15 lipca. spotkania branżowe – dla organizacji działających w tych samych obszarach tematycznych, np. edukacji, wychowaniu, sporcie, rozwoju lokalnym itp. Realizacja: wrzesień – grudzień 2018 r. animacja lokalna – dla grup chętnych na spotkanie z animatorką lub tych, które potrzebują doradztwa, chcą założyć organizację pozarządową lub skorzystać z dofinansowania FIO. Realizacja: wrzesień – grudzień 2018 r. Forum Inicjatyw Pozarządowych – coroczna impreza organizowana od 5 lat przez Fundację BIS. FIP jest lokalną wersją OFIP (Forum Ogólnopolskiego Inicjatyw Pozarządowych) i ma na celu integrację środowiska, tworzenie przestrzeni dla analizy trendów, potrzeb i możliwości w corocznej perspektywie oraz podejmowanie ważnych tematów dla organizacji pozarządowych. Event dzieli się na 2 części: konferencyjną (panel specjalistów i dyskusja) oraz aktywizującą,  służącą wymianie kompetencji społecznych i integracji. W imprezie weźmie udział około 80 przedstawicieli środowiska NGO. Realizacja: październik 2018 r. otwarty bal NGO. Wydarzenie odbywa się w ramach Święta Organizacji Pozarządowych, a zasięgiem obejmuje nie tylko Kraków, ale również powiat krakowski, miechowski, proszowicki i wielicki. Bal będzie okazją do świętowania po Tygodniu Otwartym organizacji pozarządowych, na który zapraszani są nie tylko przedstawiciele NGO, ale też wolontariusze, osoby działające społecznie od niedawna i od dłuższego czasu, małopolskie aktywistki i aktywiści. Podczas balu można zaprezentować swoje sukcesy, wymienić się kontaktami i stworzyć okazję do animacji zabawy. W wydarzeniu weźmie udział ok. 80 osób. Realizacja: październik 2018 r. wsparcie w poszukiwaniu partnerów i zawiązywaniu partnerstw dla realizacji projektów. Animator ds. sieciowania będzie udzielał wsparcia organizacjom, które chcą realizować partnerskie projekty. Realizacja: 15 czerwca – 31 grudzień 2018 r.     Projekt MORSO potrwa od 15 czerwca do 31 grudnia 2018 r. UWAGA: 9.07.2018 zapraszamy na pierwsze spotkanie inauguracyjne w siedzibie MORSO w Krakowie przy ul. Krasickiego 18, I piętro w godzinach 17:00 – 19.00               Marszałkowskie Ośrodki Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego 

2018-05-21

Przerwa w funkcjonowaniu Biura Pośrednictwa Wolontariatu

W dniach 28 maja - 1 czerwca z przyczyn technicznych Biuro Pośrednictwa Wolontariatu będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.

2018-04-03

4-22 kwietnia Biuro Pośrednictwa Wolontariatu NIECZYNNE

Informujemy, że w związku z organizowanym przez nasze Stowarzyszenie międzynarodowym wydarzeniem Good Deeds Day Polska 2018 w dniach 4 - 22 kwietnia Biuro Pośrednictwa Wolontariatu będzie NIECZYNNE. Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na wyrozumiałość.

2018-03-28

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

Miniony rok był dla nas bardzo pracowity. Pierwsza edycja Good Deeds Day Polska, projekty promujące wolontariat wśród seniorów i młodzieży szkolnej, Małopolskie Barwy Wolontariatu, Święto Organizacji Pozarządowych i Krakowski Festiwal NGOs to tylko niektóre z naszych zeszłorocznych działań.  Jeśli chcecie poznać szczegóły, zachęcamy do lektury sprawozdania merytorycznego naszego Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie z 2017 roku, które jest dostępne tutaj: sprawozdanie za 2017 rok

2018-02-23

Szukamy wolontariuszy do współpracy!

Jeśli: masz na swoim koncie doświadczenie jako wolontariusz/-ka i tak jak my jesteś przekonany/-a, że wolontariat ma sens jesteś osobą komunikatywną, zorganizowaną oraz otwartą na ludzi i nowe doświadczenia dysponujesz 2-3 godzinami w tygodniu i chcesz je spędzić w efektywny sposób  ... skontaktuj się z nami! Szukamy wolontariuszy, którzy pomogą nam w prowadzeniu Biura Pośrednictwa Wolontariatu (BPW). Pośrednictwem wolontariatu zajmujemy się od 2010 roku. Wspieramy organizacje pozarządowe i instytucje w poszukiwaniu wolontariuszy oraz pomagamy osobom zainteresowanym wolontariatem w znalezieniu odpowiedniej oferty. Zadania, przy których potrzebujemy wsparcia wolontariuszy: kontakt z krakowskimi organizacjami pozarządowymi i instytucjami (aktualizacja zgromadzonych ofert wolontariatu i pozyskiwanie nowych) promowanie ofert wolontariatu (redagowanie ofert i publikowanie ich na stronie internetowej i na Facebooku) kontakt z osobami zgłaszającymi się do BPW (odpisywanie na maile, udział w spotkaniach rekrutujących) promowanie idei wolontariatu Czas i miejsce pełnienia wolontariatu: 2-3 godziny tygodniowo, dzień tygodnia (pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem) i pora do uzgodnienia. Biuro Pośrednictwa Wolontariatu prowadzimy przy ul. Kamiennej 10 w Krakowie. Zgłoszenia: Jeśli chciałbyś/chciałabyś z nami współpracować, napisz do nas na adres krakow@wolontariat.org.pl (z dopiskiem "wolontariat w BPW"). Prosimy o podanie w mailu nr telefonu i krótkiej informacji, nt. dotychczasowych doświadczeń w wolontariacie. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 4 marca br.

2018-02-22

Zmiany w funcjonowaniu Biura Pośrednictwa Wolontariatu

Uwaga! Dziś Biuro Pośrednictwa Wolontariatu jest nieczynne. Zapraszamy w poniedziałek w godz. 9-13 :)

2017-12-27

Relacja ze spotkania podsumowującego projekt „Poznaj, decyduj i działaj!”

Przez cały projekt “Poznaj, decyduj i działaj” wszystkie pięć szkół z Małopolski szło analogicznym torem. Najpierw szkolenie dla nauczycieli, następnie warsztaty dla młodzieży, potem godziny burz mózgów, spotkań, przygotowań, planów. Po drodze - warsztaty dla członków rodzin młodzieży o tym, jak wspierać w kryzysie, jak włączyć się w działanie młodych, jak rozmawiać, kiedy emocje już opadną. Kraków, Rybna, Proszówki, Pogwizdów, Kasina Wielka. Do 15 grudnia uczniowie z poszczególnych szkół znali się jedynie po tych nazwach miejscowości. Reszta pozostawała zagadką. Co jakiś czas jedynie na grupie projektowej pojawiały się relacje z poszczególnych szkół razem ze zdjęciami. Z przygotowań, z prób, z prowadzonej diagnozy. W piątek 15 grudnia wszyscy uczniowie spotkali się wreszcie w ARTzonie w Krakowie na wspólnym podsumowaniu projektu. Podczas spotkania każda ze szkół prezentowała swoją akcję społeczną. Reszta uczestników mogła zobaczyć prezentacje, zdjęcia, filmiki z poszczególnych akcji, a nawet posłuchać specjalnie skomponowanej przez grupę z Kasiny Wielkiej na tę okazję piosenki. W trakcie spotkania przewidziany był także seans filmowy w sąsiednim kinie Sfinks. Po powrocie przeszliśmy do wręczania nagród. Projekt prowadzony był w formie grywalizacji. Zakładał, że w podsumowaniu różnych aspektów projektu jedna szkoła zdobędzie nagrodę. Oceniałyśmy zarówno zaangażowanie podczas warsztatów, sposób przeprowadzonej diagnozy społecznej, przygotowanie podsumowania na spotkanie czy podział ról w projekcie. Podsumowując całą punktację, w projekcie wygrała szkoła w Rybnej! Gratulujemy serdecznie, ale jednocześnie wiemy, że zaangażowanie innych szkół, udział, przygotowanie, pomysły, burze mózgów i cały wkład włożony w przeprowadzenie akcji społecznych także zasługują na gorące oklaski! Każda ze szkół przeprowadziła zupełnie autorską akcję społeczną, zrealizowaną w oparciu o potrzeby środowiska lokalnego i uwzględniając własny potencjał i zasoby ludzkie. To, co zrealizowały szkoły biorące udział w projekcie jest niesamowite! Wierzymy, że to nie koniec ich działalności, ale dopiero początek - że projekt zmotywuje do dalszych pomysłów i pokaże, że wspólnymi siłami można zdziałać bardzo wiele, a z pozoru trudne wyzwania stają się realnymi do zrealizowania działaniami. To wszystko nie byłoby możliwe bez nauczycielek, które czuwały nad przebiegiem akcji społecznych, były z nami w nieustającym kontakcie, wspierały uczniów, motywowały członków rodzin, były oparciem i patrzyły realistycznie na pewne pomysły, co pomogło z powodzeniem zrealizować akcje społeczne. Dziękujemy Wam za współpracę i mamy nadzieję, że kolejne poznawanie, decydowanie i działami jeszcze przed Wami! Zdjęcia ze spotkania podsumowującego można obejrzeć TUTAJ.   Projekt „Poznaj, decyduj, działaj” został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.   Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

2017-12-27

Relacja z Małopolskiej Gali Wolontariatu

Tegoroczna Gala Wolontariatu odbyła się 12 grudnia. W sali Reduta krakowskiego kina ARS skumulowała się pozytywna energia przywieziona przez wolontariuszy z całej Małopolski. Na tegoroczny konkurs zostało przesłanych łącznie 50 zgłoszeń. Wybór nie był łatwy, ponieważ Konkurs Barwy Wolontariatu tak naprawdę nie przewiduje rywalizacji, nie dopuszcza do konkurowania między sobą i wspiera współpracę. Barw Wolontariatu nie da się “wygrać” w pełnym tego słowa znaczeniu, ale przede wszystkim nie da się ich przegrać. Jak co roku - kapituła konkursowa musi jednak wybrać osoby lub grupy wolontariackie, które chciałaby specjalnie wyróżnić, podkreślić ich rolę. Za każdym razem celem kapituły jest pokazanie, w jak różnorodne działania można się włączyć, na ilu płaszczyznach można działać oraz wskazanie na to, jak zróżnicowane są motywacje wolontariuszy, ich sytuacje i obszary, w których są aktywni. Podczas tegorocznego konkursu Barwy Wolontariatu kapituła zdecydowała się wręczyć trzy równorzędne wyróżnienia, które powędrowały do: Młodzieżowego Centrum Wolontariatu przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie, do Małgorzaty Jaśkowiec  ze Stowarzyszenia “Nasza Zasań” oraz do Jacka Tarana - fotografa działającego wolontariacko przy “Alma Spei” Hospicjum dla dzieci. Oprócz wyróżnień kapituła przyznała 3 miejsca według następującej kolejności: I miejsce – Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół w Siarach II miejsce - Dawid Mik - Fundacja Impuls Rozwoju III miejsce - Elżbieta Piechna – Pogotowie Fryzjerskie   Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznych Barwach! Konkurs cały czas udowadnia, że nieustannie warto dzielić się własnym czasem, by robić coś dobrego. Za to Wam wszystkim dziękujemy, bo gdyby nie Wolontariusze - wiele z inicjatyw nie miałoby szans by zostać zrealizowane, pewne relacje nigdy nie miałyby okazji zaistnieć, a na niektórych twarzach nigdy nie pojawiłby się uśmiech. Dziękujemy i trzymamy kciuki za wszystkie Wasze dalsze działania!   Zapraszamy do zerknięcia do galerii - wystarczy kliknąć TUTAJ.     Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.       Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.   Patronat nad projektem objęło także Kuratorium Oświaty.

2017-12-25

Relacja z akcji społecznej zorganizowanej przez szkołę w Krakowie

  Dla uczniów znużonych szkolną codziennością możliwość spędzenia nocy w szkole to wyjątkowa atrakcja, o czym przekonaliśmy się już przygotowując takie nocne spotkania w ubiegłych latach. Tym razem impreza zorganizowana 1 grudnia związana była z realizacją projektu „Poznaj, Decyduj, Działaj”, który po wielu tygodniach pracy dobiega właśnie końca. Motywem przewodnim całego przedsięwzięcia był „Sen”, temu tematowi również poświęcone było grudniowe nocne obradowanie. Zasłużony sen, w który zapadli zmęczeni uczestnicy imprezy, poprzedziły różnorodne działania zainicjowane przez organizatorów przedsięwzięcia - p. Sylwię Olejniczak – Szymańską, p. Jadwigę Krokosz i p. Wojciecha Wątora. W programie przedsięwzięcia znalazły się zadania grupowe, które zaowocowały pokazami scenek teatralnych pt. „Mój sen”, czytaniem wymyślonych bajek oraz śpiewaniem kołysanek ułożonych i zaaranżowanych przez uczniów. Uczestnicy mogli również wybrać i poddać indywidualnej ocenie wszystkie najważniejsze akcje przygotowane w ramach projektu. Okazało się przy tym, że wszystkie pomysły, także te zupełnie „niestandardowe”, np. Dzień Szlafroka i Dzień Misia, znalazły swoich zagorzałych zwolenników. W programie imprezy nie zabrakło także wspólnego biesiadowania i degustacji produktów sprzyjających zasypianiu oraz takich, które dostarczają energii do efektywnej pracy. Spotkanie stało się również okazją do zacieśnienia więzów i integracji miedzy uczestnikami, którzy zapewne jeszcze nie raz spotkają się podczas realizacji kolejnych szkolnych przedsięwzięć.   Projekt „Poznaj, decyduj, działaj” został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.   Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.