Projekty zrealizowane


Od 2014 r. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zrealizowało 13 projektów o zasięgu zarówno regionalnym, jak i międzynarodowym:

MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU – ROZWÓJ WOLONTARIATU W MAŁOPOLSKICH SZKOŁACH
Źródło dofinansowania: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Projekt był realizowany w okresie 1.08.2016 – 30.11.2016, jego celem było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia wolontariatu w szkole w oparciu o model Szkolnego Klubu Wolontariusza nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty oraz przedstawicieli instytucji prowadzących placówki szkolne. Działania: cykl szkoleniowy z zakresu organizacji i prowadzenia Szkolnego Klubu Wolontariusza.

SENIOR W AKCJI – NA WOLONTARIAT NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO
Źródło dofinansowania: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Projekt realizowany w okresie 1.08.2016 – 31.12.2016 miał na celu kształtowanie i rozwijanie postaw społecznych w środowisku małopolskich seniorów poprzez: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze wolontariatu, zwiększenie zaangażowania społecznego osób starszych, podniesienie poziomu motywacji do podjęcia aktywności społecznej. Działania: szkolenia, wizyty studyjne i akcje wolontariackie.

DZIAŁAJ Z NAMI – SENIORAMI
Źródło dofinansowania: Województwo Małopolskie – Urząd Województwa Małopolskiego

Celem projektu realizowanego w okresie 1.06.2016 – 30.11.2016 była edukacja małopolskich seniorów w zakresie realizacji akcji wolontariackich, jako jednej z form działalności woluntarystycznej. Działania: realizacja pomysłów na akcję wolontariacką poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe w ramach konkursu projektowego.

Informacje nt. realizacji całości projektu:

http://wolontariat-malopolska.pl/znamy-zwyciezcow-konkursu-dziala.html

http://wolontariat-malopolska.pl/relacja-z-akcji-wolontariackiej.html

http://wolontariat-malopolska.pl/relacja-z-akcji-wolontariacki-iv.html

http://wolontariat-malopolska.pl/relacja-z-akcji-wolontariacki-ii.html

http://wolontariat-malopolska.pl/relacja-z-akcji-wolontariack-iii.html

http://wolontariat-malopolska.pl/konkurs-dzialaj-z-nami-seniorami.html

http://wolontariat-malopolska.pl/przedluzamy-termin-zgloszen-do-k.html

http://wolontariat-malopolska.pl/dzialaj-z-nami-seniorami.html

MAY THE HEART BE WITH YOU
Źródło dofinansowania: Agencja Narodowa Programu Erasmus +

Wymiana młodzieżowa realizowana w ramach programu Erasmus+ Młodzież. W lipcu 2016 w Zagorje uczestnicy z Polski, Włoch, Portugalii i Słowenii rozwijali swoje kompetencje wykorzystując metody edukacji pozaformalnej. Głównym tematem projektu była ekspresja poprzez muzykę i sztukę. Organizatorem wymiany był Mladinski Center Zagorje ob Savi, Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie było polskim partnerem projektu.

PODAJ DŁOŃ
Źródło dofinansowania: Program Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG

Projekt partnerski realizowany w okresie 1.01.2016 – 30.04.2016 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Misja Medyczna. Celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie polityk równouprawnienia i integracji poprzez stworzenie i przygotowanie grupy wsparcia – wolontariuszy na sytuację masowych przekroczeń granicy lub powstanie w naszym rejonie obozów dla uchodźców.

MEDIA&SOCIAL NETWORKS: CONNECTING PEOPLE?
Źródło dofinansowania: Agencja Narodowa Programu Erasmus

Wymiana młodzieżowa zrealizowana w ramach programu Erasmus+ w listopadzie 2015 r. Celem projektu było przeprowadzenie debat na temat użyteczności oraz wzrostu popularności mediów społecznościowych wśród młodzieży z Polski, Francji, Macedonii, Słowenii i Włoch. Organizatorem jest Association pour l’Accompagnement des Actions de Mobilité Internationale (Echirolles, Francja), Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie jest polskim partnerem projektu.

WOLONTARIAT MA SENS – ROZWÓJ MAŁOPOLSKIEJ SIECI CENTRÓW WOLONTARIATU
Źródło finansowania: Województwo Małopolskie

Głównym celem projektu było wzmocnienie kondycji wolontariatu w Małopolsce poprzez rozwój i wsparcie Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. Projekt realizowany w okresie 1.08.2015-15.12.2015 na terenie województwa małopolskiego.

CENTRUM OBYWATELSKIE
Źródło finansowania: Gmina Miejska Kraków

Celem zadania było wsparcie rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej w Krakowie oraz wzmocnienie współpracy wewnątrz i międzysektorowej w zakresie działań na rzecz mieszkańców. Centrum Obywatelskie był projektem partnerskim realizowanym przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska oraz przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w okresie 03.08.2015 – 31.12.2016. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie było odpowiedzialne za prowadzenie Biura Pośrednictwa Wolontariatu. Budżet projektu po stronie Stowarzyszenia RCW Kraków: 34 000,00 zł.

BROADCAST YOUTHSELF
Źródło dofinansowania: Agencja Narodowa Programu Erasmus.

Wymiana młodzieżowa zrealizowana w ramach programu Erasmus+ w sierpniu 2015. Celem było rozwijanie kompetencje wykorzystując metody edukacji pozaformalnej przez uczestników z Polski, Włoch i Hiszpanii. Organizatorem wymiany był Banda Larga Associazione Culturale z Turynu (Włochy), Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie było polskim partnerem projektu.

WOLONTARIAT MEN’S EHF EURO 2016 POLAND
Koordynacja wolontariatu podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn. Działanie realizowane w okresie 1.06.2015-29.02.2016 r. we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce polegające na zapewnieniu profesjonalnej obsługi wydarzeń podczas MEN’S EHF EURO 2016. Główne cele współpracy to: sukces organizacyjny, sukces promocyjny dyscypliny jaką jest piłka ręczna oraz sukces wizerunkowy miast gospodarzy i Polski. Jako Operator Regionalny Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie odpowiedzialne jest za współpracę w zakresie planowania działań́ wolontariatu podczas MEN’S EHF EURO 2016 Poland, przeprowadzenie rekrutacji, szkoleń, koordynacja pracy wolontariuszy oraz ewaluację zadania.

HEALTHY’N’WEALTHY
Źródło dofinansowania: Agencja Narodowa Programu Erasmus +

Wymiana młodzieżowa zrealizowana w ramach programu Erasmus+ w lipcu 2015 r. Tematyka projektu – zdrowy tryb życia. Uczestnicy projektu poszerzyli swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia, zyskali szansę poszerzenia kulturowych horyzontów dzięki spotkaniu z młodzieżą z różnych europejskich krajów oraz nabyli nowe umiejętności w oparciu o edukację pozaformalną. Organizatorem wymiany był Mladinski Center Zagorje ob Savi z Zagorje (Słowenia), Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie było polskim partnerem projektu.

ROZWIJAMY REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W KRAKOWIE
Źródło dofinansowania: Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem głównym projektu był rozwój instytucjonalny Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie poprzez profesjonalizację prowadzonej działalności. W okresie 15.06.2015-24.08.2015 zrealizowano szkolenie dla członków Stowarzyszenia, wydruk ulotek promujących działalność Stowarzyszenia oraz wzmocnienie zasobów technicznych poprzez m.in. zakup urządzenia wielofunkcyjnego, programu antywirusowego, programu księgowego.

SENIOR Z PASJĄ – PROMOCJA I ROZWÓJ WOLONTARIATU WŚRÓD OSÓB STARSZYCH W MAŁOPOLSCE
Źródło dofinansowania: Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Projekt realizowany w okresie 1.05.2015-31.10.2015 miał na celu stworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu działalności woluntarystycznej, jako formy aktywności obywatelskiej i możliwości uczestniczenia w życiu lokalnych społeczności, poprzez profesjonalne i kompleksowe przygotowanie do bycia wolontariuszem 40 seniorów z Małopolski. Działania: cykle warsztatowe “Letnia Akademia Wolontariusza 60+”, wizyta studyjna do warszawskich placówek aktywnie współpracujących z wolontariuszami-seniorami.