Wolontariat pracowniczy

Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane wdrożeniem i rozwojem programu wolontariatu pracowniczego.

Oferujemy:

  • wsparcie przy wprowadzaniu wolontariatu pracowniczego do firmy
  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji
  • szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej
  • organizację akcji wolontariackich dla pracowników
  • diagnozę potrzeb pracowników w zakresie wolontariatu pracowniczego

Osoba do kontaktu:
Anna Rodacka tel. 603 334 252, rodacka@wolontariat.org.pl