klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie z siedzibą przy ul. Mogilskiej 102/1, 31-546 Kraków
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o ofertach wolontariatu oraz o spotkaniach, szkoleniach i wydarzeniach realizowanych przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności grantodawcy przyznający Stowarzyszeniu dotacje na realizację projektów społecznych wyłącznie w celach sprawozdawczych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych będzie skutkować nieudostępnieniem ofert wolontariatu oraz nieinformowaniem o aktualnych działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.