Święto Organizacji Pozarządowych. Krakowski Festiwal Organizacji Pozarządowych 2017

Projekt „Święto Organizacji Pozarządowych. Festiwal Krakowskich Organizacji Pozarządowych” to oferta inna niż dotychczasowe tego typu przedsięwzięcia. Zakłada realizację tego wydarzenia w formie tygodniowego Festiwalu obejmującego szeroko zakrojoną akcję edukacyjną i promocyjną, imprezy w przestrzeni publicznej, oraz szereg imprez realizowanych w siedzibach NGO w ramach Tygodnia Otwartego. NGOsy będą miały możliwość szerokiej prezentacji swojej oferty i nawiązania współpracy z mieszkańcami i mieszkankami. Całość projektu została zaplanowana i będzie realizowana w sposób społecznościowy i partycypacyjny.

Projekt realizowany jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Federację Małopolska Pozarządowa oraz Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu. Jest on dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.