Poznaj, decyduj, działaj!

Projekt „Poznaj, decyduj, działaj! – rozwój aktywności obywatelskiej małopolskich uczniów” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Okres realizacji projektu: 1.05.2017-31.12.2017

Obszar realizacji: województwo małopolskie

Adresaci: Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej z regionu Małopolski w wieku 11-19 lat, nauczycieli oraz członków rodzin uczniów biorących udział w projekcie, zainteresowanych rozwojem aktywności obywatelskiej.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających wzrost aktywności obywatelskiej młodzieży szkolnej poprzez edukowanie oraz zaangażowanie. Celem warsztatów dla kadry jest wzmocnienie kluczowych kompetencji nauczycieli w rozwijaniu aktywności obywatelskiej uczniów.

Działania:

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Dwudniowe szkolenia dla kadry pedagogicznej w Krakowie
 2. Jednodniowe szkolenia dla kadry pedagogicznej
 3. Trzy spotkania warsztatowe dla młodzieży szkolnej
 4. Pięć spotkań warsztatowych dla członków rodzin młodzieży szkolnej
 5. Realizacja przez każdą grupę młodzieży akcji społecznej pod nadzorem merytorycznym ze strony organizatora projektu
 6. Wspólne podsumowanie projektu oraz wyłonienie najciekawszej akcji społecznej

Tematyka warsztatów dotyczyć będzie następujących tematów:

 1. Partycypacja społeczna
 2. Diagnoza środowiska lokalnego
 3. Budżet obywatelski
 4. Przygotowywanie akcji społecznych przez młodzież
 5. Aktywność obywatelska i jej pobudzanie wśród młodzieży

Podczas szkoleń dla uczestników zapewnione będą:

 • Nocleg oraz wyżywienie podczas dwudniowego szkolenia dla kadry
 • Materiały dydaktyczne na szkolenia i warsztaty
 • Poczęstunek podczas warsztatów
 • Zwrot kosztów dojazdu do Krakowa dla młodzieży szkolnej na spotkanie podsumowujące

Serdecznie zapraszamy!

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Informacje o rekrutacji do projektu będą dostępne wkrótce w zakładce Aktualności.

KONTAKT

Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Krakowie mailowo: krakow@wolontariat.org.pl lub telefonicznie: +48 519 330 888.

 

 

Projekt „Poznaj, decyduj, działaj” został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.