GDD 2017


Good Deeds Day
(z ang. Dzień dobrych uczynków) to coroczne święto, którego ideą  jest niesienie dobra poprzez dobre uczynki dla innych i całej planety. Organizowane jest od 11 lat. Dotychczas wzięło w nim udział 2 mln zaangażowanych wolontariuszy z ponad 93 krajów.

W tym roku Polska także czyni dobre uczynki!

Good Deeds Day Polska to wydarzenie zainicjowane na terenie naszego kraju przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie – organizację, która zajmuje się zwiększaniem aktywności społecznej obywateli i tworzeniem rozwiązań umożliwiających podejmowania działań w charakterze wolontariuszy.

Wizją całego wydarzenia jest czynienie społeczeństwa lepszym, bardziej otwartym na drugiego człowieka i jego potrzeby. Zależy nam na tym, by pokazać jak celebrować drobne uczynki na co dzień, ponieważ każdy dzień jest do tego dobry.

W tym wyjątkowym dniu poprzez zachęcenie ludzi do udziału w akcjach dobroczynnych na rzecz organizacji i placówek potrzebujących pomocy, realizujemy hasło towarzyszące Good Deeds Day Polska “Razem dla wspólnego dobra!”.

Pierwsza edycja w Polsce odbyła się w dniach 1-2 kwietnia 2017. Zobaczcie, co osiągnęliśmy!

Organizator:

 

 

 

 

Współorganizatorzy:

 

 


Patron medialny:

Patronat Honorowy:

              

Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego        Józef Pilch – Wojewoda Małopolski

 

 

 

Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

facebook-cover-1