Rozwijamy wolontariat w Małopolsce

Rozwijamy Wolontariat w Małopolsce!

Projekt „Rozwijamy Wolontariat w Małopolsce” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji projektu: 03.09.2018-31.12.2018

Obszar realizacji: województwo małopolskie

Adresaci: Projekt adresowany jest do mieszkańców Małopolski we wszystkich grupach wiekowych (potencjalni wolontariusze) oraz do przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych i instytucji, które zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą korzystać z pomocy wolontariuszy

Cele projektu: Głównym celem jest stworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Małopolski poprzez promowanie idei wolontariatu, edukowanie koordynatorów wolontariatu i potencjalnych wolontariuszy.

Działania:

W ramach projektu zaplanowano działania:

  1. Biuro Pośrednictwa Wolontariatu dostępne w ramach projektu
  2. Prowadzenie spotkań informacyjnych o wolontariacie dla kandydatów dla wolontariuszy
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów wolontariatu
  4. Prowadzenie i organizacja spotkań grupy wymiany doświadczeń dla koordynatorów wolontariatu
  5. Organizacja konkursu i Gali Barwy Wolontariatu

 

Serdecznie zapraszamy!

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

KONTAKT

Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Krakowie mailowo: krakow@wolontariat.org.pl lub telefonicznie: +48 603 332 868.

 

Projekt finansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.