O nas / About us

English version below

Co jest dla nas ważne?

PASJA POMAGANIA! Chcemy, aby idea wolontariatu docierała do jak największej liczby mieszkańców Krakowa i Małopolski. Zależy nam, żeby ludzie wiedzieli, że wolontariat jest dla każdego – bez względu na wiek, wykształcenie czy zainteresowania. Jest dla nas także ważne, aby organizacje pozarządowe i instytucje współpracowały z wolontariuszami w profesjonalny sposób.

Jak to się zaczęło?

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie (RCW) powstało w 2010 roku przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, a od 2014 roku działa jako samodzielne stowarzyszenie.

RCW powstało jako jedno z działań projektowych, ale rzeczywistość pokazała, że Centrum Wolontariatu potrzebne jest w Krakowie na stałe, nie tylko przez kilka miesięcy. W związku z tym kontynuowaliśmy działania promujące wolontariat, mimo iż zdarzały się okresy, w których nie mieliśmy na to finansowania. Po kilku latach podjęliśmy decyzję o powołaniu odrębnego stowarzyszenia, ale z BIS-em współpracujemy do tej pory 🙂

Od 2011 roku należymy do Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce. Pracujemy w oparciu o ujednolicone standardy, aby wspólnym głosem i w podobny sposób, jak Centra Wolontariatu w innych województwach, promować ideę wolontariatu. W zeszłym roku podjęliśmy starania zmierzające do powołania Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

Czym się zajmujemy?

 • prowadzimy Biuro Pośrednictwa Wolontariatu
 • oferujemy warsztaty, szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w organizacjach, instytucjach i firmach realizujących program wolontariatu pracowniczego
 • doradzamy NGOs i instytucjom z zakresu współpracy z wolontariuszami
 • certyfikujemy Organizacje Przyjazne Wolontariuszom
 • przeprowadzamy wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”
 • jesteśmy inicjatorem i głównym organizatorem Good Deeds Day Polska
 • współorganizujemy zagraniczne wymiany młodzieżowe w ramach programu Erasmus+
 • realizujemy projekty i programy tematyczne: wolontariat w szkole, wolontariat wśród seniorów, wolontariat pracowniczy
 • prowadzimy spotkania informacyjne i integracyjne dla wolontariuszy
 • koordynujemy wolontariuszami podczas różnych wydarzeń

Z czego jesteśmy dumni?

Cieszy nas, gdy dostajemy wiadomości od wolontariuszy i organizacji, że to, co robimy jest ważne i potrzebne. Dużą radość sprawia nam także świadomość, że uczestnicy naszych projektów po ich zakończeniu dalej angażują się w wolontariat, że udaje nam się zaszczepić w nich PASJĘ POMAGANIA.

Dokumenty:

Statut Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie

sprawozdanie za 2017 rok

sprawozdanie za 2016 rok

sprawozdanie za 2015 rok

sprawozdanie za lata 2010-2014Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie
na:
Find us on:

                         logofm.baee1d369d5f                     About us

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie (Regional Volunteer Centre in Cracow) is a centre of volunteering service; it provides advice to non-profit organizations and promotes volunteering in Cracow and in the region of Małopolska.

The key activities:

 • a volunteer agency – everyone who wants to become a volunteer can come to us, we have volunteering offers in NGOs and public institutions of various areas (for example: work with children, seniors, people with disabilities, work with animals, office work, cultural events and so on…) in Cracow;
 • courses for volunteers and volunteer coordinators;
 • advice to non-profit organizations and public institutions on how to collaborate with volunteers;
 • regional level of a national contest “Colours of volunteering” in which we choose and reward the most active volunteers from the region of Małopolska;
 • providing certification “Volunteer Friendly Organization” for NGOs and public institutions which collaborate with volunteers in an excellent way;
 • promotion of volunteering (International Volunteer’s Day, meetings in schools and at universities, International Volunteer Events, articles about active volunteers etc.);
 • substantive support in running School Volunteer Clubs;
 • preparing volunteering programs for employees in companies;
 • support in starting up Local Volunteering Centres in the region of Małopolska;
 • realization of Erasmus+ Youth Exchanges

We belong to The National Volunteer Centre Network in Poland and to The Regional Volunteer Centre Network in Małopolska