dla koordynatorów wolontariatu

spotkania grupy wymiany doświadczeń koordynatorów wolontariatu

Cykliczne spotkania dla osób, które koordynują wolontariuszami w NGOs/instytucjach w ramach współpracy stałej lub akcyjnej. Spotkania trwają średnio 2 godziny, każde poświęcone jest osobnemu tematowi związanemu z zarządzaniem wolontariuszami. Informacje o spotkaniach publikowane są na bieżąco w zakładce „Aktualności”.

seminarium „ABC współpracy z wolontariuszami”

czas trwania: 4 godz. dydaktyczne

zakres tematyczny: aspekty prawne współpracy z wolontariuszami, obowiązki korzystającego wobec wolontariuszy, prawa wolontariuszy, motywowanie i nagradzanie wolontariuszy.

szkolenie „Zarządzanie wolontariatem” 

czas trwania: 16 godz. dydaktycznych

zakres tematyczny: idea wolontariatu, prawne regulacje wolontariatu, przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami, rekrutacja wolontariuszy, komunikacja z wolontariuszami, Organizacja Przyjazna Wolontariuszom.

szkolenie „Aspekty prawne współpracy z wolontariuszami” 

czas trwania: 8 godz. dydaktycznych

zakres tematyczny: kwalifikacje wolontariusza, ubezpieczenie wolontariuszy (NNW, OC), porozumienie z wolontariuszem, przygotowanie wolontariusza do pracy, akty prawne regulujące warunki i zasady współpracy z wolontariuszem.

szkolenie „Rozwój talentów i kompetencji liderskich” 

czas trwania: 8/16/24 godz. dydaktyczne

zakres tematyczny: identyfikacja talentów w zespole i przyjmowanych ról, etapy budowania zespołu, zasady pracy efektywnego zespołu, rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązywania, trudni uczestnicy zespołu, kreowanie roli lidera, autodiagnoza własnego potencjału liderskiego, style kierowania zespołem, recepta na dobre spotkanie, delegowanie odpowiedzialności, wprowadzanie zmian, kreowanie następcy, konstruktywna informacja zwrotna.