Wolontariat ma sens!

Projekt „Wolontariat ma sens – rozwijamy aktywność obywatelską w Małopolsce” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji projektu: 1.08.2017-31.12.2017

Obszar realizacji: województwo małopolskie

Adresaci: Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej oraz do nauczycieli (łącznie 120 osób) z terenu Małopolski.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu aktywności obywatelskiej małopolskiej młodzieży oraz wzmocnienie wizerunku wolontariatu wśród mieszkańców Małopolski.

Działania:

W ramach projektu zaplanowano działania:

  1. szkolenia dla kadry pedagogicznej z zakresu rozwijania aktywności obywatelskiej uczniów m.in poprzez wolontariat.
  2. spotkania informacyjne dla młodzieży szkolnej z zakresu wolontariatu: rodzaje i formy wolontariatu, prawa i obowiązki wolontariusza, obowiązki placówki przyjmującej wolontariusza.
  3. wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu “Barwy Wolontariatu”
  4. Małopolska Gala Wolontariatu

Serdecznie zapraszamy!

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

KONTAKT

Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Krakowie mailowo: krakow@wolontariat.org.pl lub telefonicznie: +48 603 332 868.

 

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.