dla wolontariuszy

spotkania informacyjne „Dlaczego warto być wolontariuszem?”

czas trwania: 3 godz. dydaktyczne

uczestnicy: osoby zainteresowane podjęciem wolontariatu

zakres tematyczny:

  • idea wolontariatu,
  • rodzaje i formy wolontariatu,
  • miejsca, w których można pomagać,
  • aspekty prawne pracy woluntarystycznej.

O spotkaniach informacyjnych informować będziemy na facebooku oraz na stronie internetowej.