Młodzież w działaniu

Projekt „Młodzież w działaniu – rozwój wolontariatu w małopolskich szkołach” jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji projektu: 1.08.2016 – 30.11.2016

Obszar realizacji: województwo małopolskie

Adresaci:

Projekt skierowany jest do:

  • nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty z terenu Małopolski zainteresowanych rozwijaniem wolontariatu w szkole
  • mieszkańców Krakowa we wszystkich grupach wiekowych (potencjalni wolontariusze) oraz do przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych i instytucji, które zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą korzystać z pomocy wolontariuszy

Cele projektu:

Głównym celem jest stworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Małopolski poprzez promowanie idei wolontariatu, edukowanie koordynatorów wolontariatu i potencjalnych wolontariuszy.

Cel będzie realizowany poprzez:

– podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia wolontariatu w szkole w oparciu o model Szkolnego Klubu Wolontariusza u 14 nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty oraz przedstawicieli instytucji prowadzących placówki szkolne
– zwiększenie dostępu do informacji na temat wolontariatu wśród mieszkańców Krakowa

Główne działanie:

cykl szkoleniowy „Akademia Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariusza”:
– 5 dni szkoleniowych (każdy po 8h dydaktycznych, łącznie 40h dyd.)
– szkolenia zostaną zorganizowane na terenie Krakowa
– tematyka zajęć: „Organizacja i rozwój wolontariatu w szkole we współpracy ze środowiskiem lokalnym”, „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez szkolny wolontariat” , „Praca metodą projektu w realizacji działań wolontariackich szkoły”

Informacje nt. rekrutacji znajdują się TUTAJ.

Kontakt:

Informacji nt. projektu udziela Julia Chojnacka tel. 883 427 830, chojnacka@wolontariat.org.pl.

Zapraszamy do udziału!

 

logo Kuratorium Oświaty

Akademia Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariusza została objęta Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

logo UMWM kolor poziom_M_rgb

Projekt „Młodzież w działaniu – rozwój wolontariatu w małopolskich szkołach” jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.