Święto Organizacji Pozarządowych

 

Zapraszamy do udziału w tegorocznym Festiwalu Krakowskich Organizacji Pozarządowych!

Nasze Stowarzyszenie odpowiada za koordynowanie pracą wolontariuszy podczas działań organizacyjnych Święta Organizacji Pozarządowych- jeśli jesteś zainteresowana/-y włączeniem się do tych działań wystarczy wysłać maila: berenika.baranowska@wolontariat.org.pl

Bieżące informacje o wydarzeniu na portalu facebook: https://www.facebook.com/events/236314760452511/ 

oraz w grupie fb: https://www.facebook.com/groups/1594115470648087/ 


Opis działań w ramach projektu:

Festiwal obejmował będzie szereg różnorodnych akcji edukacyjno-promocyjnych:

1. Piknik NGO, będzie to okazja do spotkania się biorących udział w festiwalu organizacji z mieszkańcami w luźnej formule na świeżym powietrzu ( tereny zielone/park),  udział w pikniku weźmie ok 20 organizacji – klasyczne stanowiska promocyjne oferujące ulotki, publikacje, materiały i gadżety organizacji będą uzupełnione żywą ofertą – możliwością doświadczenia, poznania  merytoryki działalności danej organizacji obejrzenia filmu tematycznego bądź dokumentującego efekty działań.( udział mieszkańców : ok 200 os). (realizacja : czerwiec 2018)

2. Tydzień Otwarty w Krakowskich NGO – cykl wydarzeń edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i społecznych, realizowanych siedzibach organizacji lub w ich bezpośrednim otoczeniu. Tydzień Otwarty będzie okazją dla NGO do zaprezentowania próbki swojej oferty, a mieszkańcom stworzy możliwość do bliższego poznania działalności NGO, doświadczenia ich działalności i nawiązania bliższej współpracy. Program tygodnia będzie wypracowany przez organizacje wspólnie wcześniej i wspólnie promowany, będziemy zachęcać by jak najwięcej wydarzeń odbywało się w partnerstwie by animować i wzmacniać współpracę między organizacjami.

3. Akcja edukacyjno-promocyjna „Poznaj III sektor” – obejmująca nie tylko promocję krakowskich NGOsów ale również elementy edukacyjne, pozwalające zwiększyć wiedzę mieszkańców na temat specyfiki działania III sektora i jego miejsca we współczesnym społeczeństwie. Akcja będzie realizowana w mediach społecznościowych oraz podczas wydarzeń Festiwalowych. Jest to kontynuacja działań z roku 2017, chcemy by hasztag #jestem3sektor stał się rozpoznawalnym określnikiem dla sektora i odbiorców/odbiorczyń jego działań.

4. Finałowy Bal NGO – celem będzie integracja środowiska  NGO i mieszkańców a także osób działających jako aktywiści społeczni „niezrzeszeni” i w grupach nieformalnych, będzie to okazja do podsumowania wydarzeń całego tygodnia, nawiązania nieformalnych kontaktów sprzyjających dalszej współpracy zarówno pomiędzy organizacjami jak i między organizacjami a mieszkańcami i mieszkankami. Łącznie festiwal obejmie min. 28 eventów promocyjno-edukacyjnych.


Realizatorzy:

Federacja Małopolska Pozarządowa

 

 

 

 

 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

 

 

 

 

 

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa

www.krakow.pl
www.ngo.krakow.pl