Good Deeds Day Polska


Good Deeds Day
(z ang. Dzień dobrych uczynków) to coroczne święto, którego ideą  jest niesienie dobra poprzez dobre uczynki dla innych i całej planety. Organizowane jest od 11 lat. Dotychczas wzięło w nim udział 2 mln zaangażowanych wolontariuszy z ponad 93 krajów.

W tym roku Polska także czyni dobre uczynki!

Good Deeds Day Polska to wydarzenie zainicjowane na terenie naszego kraju przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie – organizację, która zajmuje się zwiększaniem aktywności społecznej obywateli i tworzeniem rozwiązań umożliwiających podejmowania działań w charakterze wolontariuszy.

Wizją całego wydarzenia jest czynienie społeczeństwa lepszym, bardziej otwartym na drugiego człowieka i jego potrzeby. Zależy nam na tym, by pokazać jak celebrować drobne uczynki na co dzień, ponieważ każdy dzień jest do tego dobry.

W tym wyjątkowym dniu poprzez zachęcenie ludzi do udziału w akcjach dobroczynnych na rzecz organizacji i placówek potrzebujących pomocy, realizujemy hasło towarzyszące Good Deeds Day Polska “Razem dla wspólnego dobra!”.

Dołącz do nas już 15 kwietnia 2018!

Organizator:

 

 

 

 

Współorganizatorzy:

 

 


Patronat Honorowy:

 

Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego