Ludzie Centrum

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA CENTRUM WOLONTARIATU:

Prezes: Jacek Wnuk

Zastępca prezesa: Wojciech Wciseł

Skarbnik: Aneta Biedrzycka

Sekretarz: Justyna Orłowska

Członek zarządu: Jolanta Woźniak

Jacek Wnuk – prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, trener z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zarządzania wolontariatem, procesów grupowych, diagnozy środowiska lokalnego. Autor programów i projektów pomocowych dla osób zagrożonych wykluczeniem. Animator wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej, wolontariatu w szkołach i NGO’s, w pracy z cudzoziemcami i uchodźcami, współpracownik Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Współautor standardów funkcjonowania sieci Centrów Wolontariatu w Polsce wypracowanych w ramach projektu „Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój wolontariatu w Polsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Moja droga do wolontariatu zaczęła się jeszcze w duszpasterstwie młodzieży, kiedy jako 17-latek czytałem adhortację Christifideles laici – o zaangażowaniu świeckich w Kościele. To było moją inspiracją do działania. Najpierw studia teologiczno-pedagogiczne i 7-letnia przygoda z radiem, gdzie pracowałem jako dziennikarz i redaktor programowy. W Radiu Plus Lublin zainicjowałem akcję „Masz u nas plusa” – z grupą dziennikarzy prowadziliśmy wakacyjne zajęcia dla dzieci. Rektor kościoła Św. Ducha pomyślał wtedy o przedłużeniu tej inicjatywy i tak powstała świetlica. Zawsze szukałem bezpośredniego kontaktu z ludźmi, może dlatego spróbowałem posługi w albertyńskim przytulisku. Później zaczęliśmy tworzyć Centrum Wolontariatu, które dziś jest regionalnym ośrodkiem. Dziś jestem szefem, którego znieść nie jest łatwo. Oj, wiedzą o tym moi współpracownicy…

E-mail: wnuk@wolontariat.org.pl

Wojciech Wciseł – zastępca prezesa Zarządu, doktor teologii, spec. edukacja medialna; adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL; trener z zakresu wolontariatu; autor i realizator licznych programów i projektów wolontariackich w zakresie pomocy uchodźcom i cudzoziemcom na Lubelszczyźnie; wieloletni koordynator programu pomocy uchodźcom i projektów na rzecz integracji uchodźców i cudzoziemców. Autor kampanii społecznych i artykułów nt. wolontariatu i działań na rzecz potrzebujących, relacji media-wolontariat oraz społecznej aktywności w mediach.

Maniakalny kibic, szczególnie piłki ręcznej i speedwaya, komentator sportowy. Do Centrum Wolontariatu, jak mówi, „trafił przypadkiem, ale został świadomie”. Nie lubi o sobie mówić, dlatego nic więcej nie powiedział 🙂

E-mail: wcisel@wolontariat.org.pl

Aneta Biedrzycka – skarbnik Zarządu, były administrator projektu „Inny – nie znaczy obcy” finansowanego ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (Mechanizm Norweski). Pełniła funkcję specjalisty regionalnego projektu „Wolontariat – pierwszy krok na rynek pracy” (EFS), mgr ochrony środowiska KUL, absolwentka podyplomowych studiów administracji i rachunkowości.

Justyna Orłowska – sekretarz Zarządu, kierownik biura Centrum Wolontariatu, trener szkoleń dla wolontariuszy i organizatorów wolontariatu, koordynator projektów m.in. „Gorący Patrol – streetworking na rzecz osób bezdomnych”, „Stać Cię na wolontariat. Razem na rzecz dobrego państwa” finansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Współautor standardów funkcjonowania sieci Centrów Wolontariatu w Polsce wypracowanych w ramach projektu „Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój wolontariatu w Polsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, koordynator sieci Szkolnych Klubów Wolontariusza.

Między nami mówiąc, dziesięć lat temu znalazłam się na rekrutacji do programów wolontariackich, żeby uniknąć wykładu z matematyki, która nie jest moją pasją… I tak już zostałam.
Z wykształcenia jestem biologiem, fascynuje mnie świat przyrody – od rzeżuchy w doniczce na parapecie do torfowisk Polesia. To, co mnie zachwyca, próbuję uchwycić obiektywem aparatu fotograficznego. Lubię wszystko, co związane z polską wsią oraz sowy w każdej postaci, a gdy nie mogę wyrwać się w plener, bawię się wytwarzaniem i zdobieniem przedmiotów techniką decoupage.

E-mail: orlowska@wolontariat.org.pl

Jolanta Woźniak – członek zarządu, pracownik administracyjny, koordynator projektów, wychowawca młodzieży. Zajmuje się organizacją pracy w tematycznych programach woluntarystycznych prowadzonych przez Centrum Wolontariatu w Lublinie. Koordynator projektu „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodźców” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.

W 2005 roku wzięłam udział w rekrutacji do wolontariatu. Pierwsze kroki stawiałam na Bronowicach Starych w programie MOST i w programie „Gorący Patrol”. Miałam za sobą doświadczenie angażowania się i inicjowania wydarzeń wspólnie z moimi znajomymi na terenie parafii w ramach działań podejmowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. W czasie studiów poszukiwałam nowej przestrzeni aktywności w środowisku osób potrzebujących. Ale szukałam także drogi mądrego kształtowania swojego życia, sensownego wykorzystania czasu i możliwości samorozwoju. Wolontariat to doskonale miejsce dla osób, które nie boją się od siebie wymagać, które są otwarte na nowe doświadczenia, ale także miejsce, w którym spotykamy niezwykłych ludzi i przyjaciół.

E-mail: wozniak@wolontariat.org.pl

 

ZESPÓŁ CENTRUM WOLONTARIATU:

Ks. Mieczysław Puzewicz – współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, przewodniczący Rady Programowej, doradca ideowy i merytoryczny. Dyrektor Radia eR Lublin 87,9 FM; członek Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości; autor i inspirator licznych projektów pomocowych w Polsce i za granicą (m.in. Kuba, Tanzania, Gruzja, Ukraina).

Katarzyna Braun – prezes honorowy, autor i koordynator programów edukacyjnych, doktor pedagogiki, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, współpracownik Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, trener w zakresie zarządzania wolontariatem, wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej, szkołach i NGO’s.

Pomagałam zawsze. Najpierw byłam wolontariuszem w świetlicy dla dzieci z ubogich rodzin prowadzonej przez siostry urszulanki. Pomagałam przy rehabilitacji Oli z porażeniem mózgowym. Mój wolontariat przekładał się także na studiach, brałam udział w przygotowaniach sympozjów organizowanych przez Instytut Pedagogiki KUL. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim skończyłam pedagogikę i mogłam realizować dalej swoje życiowe marzenia. Zaczęłam pracę w świetlicy dla dzieci z lubelskiej starówki. Byłam sama z 30 dzieci. Każde z nich potrzebowało swojego „Anioła Stróża”, więc szukałam pomocy – tak zaczęli pracować nasi wolontariusze. Później założyliśmy Centrum Wolontariatu i w nim koordynuje do dziś pracą lubelskich ochotników.

Armine Ożga-Margaryan – pracownik Biura Centrum Wolontariatu, Ormianka mieszkająca w Polsce od 20 lat, prowadzi audycje „Bo byłem przybyszem…” emitowane na antenie radia eR, kierownik projektu „OMNES GENTES – integracja na Lubelszczyźnie” realizowanego przez Centrum Wolontariatu w Lublinie.

E-mail: ozga-margaryan@org.pl

Magdalena Przytuła – pracownik Biura Centrum Wolontariatu, administrator projektów, wieloletnia wolontariuszka programu pomocy uchodźcom, pełniła funkcję koordynatora programu oraz świetlicy w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lublinie, kierowała dziecięcym zespołem kultury czeczeńskiej. Współorganizator imprez i koncertów kulturalnych podnoszących świadomość mieszkańców Lublina na temat problemów uchodźców.

E-mail: przytula@wolontariat.org.pl

KOORDYNATORZY PROGRAMÓW WOLONTARIACKICH:

Program na rzecz pomocy podopiecznym schroniska dla nieletnich w Dominowie

Anna Zbiciak – psycholog, wieloletnia wolontariuszka Centrum Wolontariatu w Lublinie, pracownik administracyjny biura, autorka projektu „Druga Szansa – młodzież dla wielokulturowego Lublina” finansowanego w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

E-mail:zbiciak@wolontariat.org.pl

Program na rzecz pomocy bezdomnym „Gorący patrol”

Renata Dobrzyńska – magister politologii, dziennikarz radiowy, wieloletnia wolontariuszka oraz koordynator licznych programów pomocowych. Angażowała się wielokrotnie w organizację pomocy zagranicznej oraz w realizację projektów solidarnościowych m.in. na Kubie czy w Gruzji.

Program streetworkerski Most

Jagoda Janiec – studentka psychologii, wieloletnia wolontariuszka programu MOST, obecnie koordynator. Wychowawca dzieci i młodzieży.

Do wolontariatu trafiłam z chęcią zagospodarowania w ciekawy sposób swojego czasu wolnego. Przyszłam na spotkanie rekrutacyjne, posłuchałam, wzięłam udział w wyjeździe szkoleniowym i to był strzał w dziesiątkę! W programie MOST spotkałam cudownych ludzi, pełnych otwartości i ciepła. Z dnia na dzień zaczęłam odkrywać, jaką moc i energię do działania dostajemy od dzieci w zamian za naszą obecność, ta energia jest ze mną do dziś i jestem pewna, że pozostanie jeszcze na długo. Tak samo jak pozostaną ze mną wszystkie uśmiechy, sukcesy i wspomnienia ze wspólnych spotkań, których wciąż przybywa. Z czystym sercem mogę powiedzieć, że decyzja dołączenia do wolontariatu była jedną z najlepszych, jakie podjęłam w życiu i wniosła w moje życie mnóstwo szczęścia, które według mnie jest nie do opisania, trzeba je poczuć na własnej skórze.

Program wolontariatu międzynarodowego Omnes Gentes

Ewa Pankiewicz – psycholog, specjalistka w zakresie edukacji międzykulturowej i edukacji globalnej, trener szkoleń dla wolontariuszy z zakresu edukacji międzykulturowej, wychowawca młodzieży, koordynator działań o charakterze solidarnościowym.

E-mail: pankiewicz@wolontariat.org.pl

Agnieszka Huszcz – nauczyciel, wychowawca młodzieży, tłumaczka języka francuskiego, koordynatorka międzynarodowej Grupy Wolontariuszy OMNES GENTES, prowadzi warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej dla dorosłych i dzieci na różnych etapach kształcenia.

Program wolontariatu w Klinice Psychiatrycznej

Marlena Stradomska – studentka psychologii, trener w zakresie kompetencji miękkich, wieloletnia wolontariuszka Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Zawsze chciałam pomagać potrzebującym osobom, szczególnie takim, dla których samodzielne przeciwdziałanie trudnościom jest problematyczne.
Studiuję psychologię, dlatego wybranie grupy docelowej w postaci pacjentów z problemami natury psychicznej było dosyć prostą i zrozumiałą decyzją.
Staram się przeciwdziałać stygmatyzacji tej grupy społecznej poprzez badania, konferencje czy profilaktykę z tej dziedziny. Poprzez takie działania percepcja osoby cierpiącej staje się bardziej zrozumiała dla osób, które nie mają styczności z pacjentami chorującymi na depresję, schizofrenię czy ChAD.
Poznanie historii i problemów osób chorych psychicznie jest niesamowitym doświadczeniem, które inspiruje do działania, a przede wszystkim do poprawiania ich jakości życia poprzez szkolenia, warsztaty czy animację czasu wolnego.
Choć praca jest trudna, odpowiedzialna i specyficzna wiem, że w przyszłości ten trud przyniesie ważne dla społeczeństwa rezultaty.

Program pomocy uchodźcom

Urszula Czegus – studentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Jestem wolontariuszką od pierwszego roku studiów. Był to dla mnie czas zmian, więc i dobry moment na próbę zaangażowania się w „coś nowego”. Działalność w programie na rzecz uchodźców szybko stała się dla mnie ważnym elementem codzienności, często nawet przewyższającym zajęcia uczelniane. Dlaczego? Bo jest konkretną pracą na rzecz drugiego człowieka, a w dodatku poszerza własne horyzonty i staje się, swego rodzaju, pasją.

Program w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

Aneta Adamczuk – Decyzję o wstąpieniu do wolontariatu podjęłam spontanicznie. Miałam dosyć marnowania czasu przed telewizorem lub na inne bezwartościowe czynności. Chciałam coś z siebie dać bliźniemu. Pierwszą myślą był szpital. To tam człowiek może tak naprawdę zobaczyć cierpienie innych. Zobaczyć cierpiące dzieciaki, rodziców borykających się z problemami. To od nich uczę się, że każde cierpienie ma jakiś sens. Zarażają mnie swoją wiarą, swoim optymizmem i pogodą ducha. Uśmiech dzieciaków jest dla mnie znakiem, że moja decyzja była słuszna.

Program pomocy więźniom Eleutheria

Karolina Wychowaniak – studentka psychologii, autorka wielu miniprojektów na rzecz resocjalizacji skazanych w jednostkach penitencjarnych na terenie województwa lubelskiego, wolontariuszka w Grupie Solidarności Globalnej.

Do wolontariatu trafiłam, ponieważ chciałam pożytecznie wykorzystywać swój wolny czas. Lata mijają, a pomaganie innym stało się moją codziennością, teraz nie wyobrażam sobie życia bez tego. Działanie na rzecz innych daje ogromną satysfakcję, pozwala przezwyciężać własne słabości, napawa optymizmem. Nie lubię stać w miejscu, a wolontariat daje mi możliwość ciągłego rozwoju. Ponadto dzięki niemu poznałam wielu wspaniałych ludzi. Pomoc tak specyficznej grupie jaką są więźniowie uczy, że nic nie jest czarno-białe, daje szerszą perspektywę.

Grupa medialna

Tomasz Danielewicz – wieloletni wolontariusz i współkoordynator programu „Gorący patrol”, koordynator pomocy na rzecz osób dotkniętych skutkami powodzi na terenie gminy Wilków w 2010 roku, koordynator projektu „Koalicja dla Wilkowa. Wolontariat w zarządzaniu kryzysowym” współfinansowanego ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, pracownik Radia eR.