Pakiet metodyczny „Barwy integracji”

Oddajemy w Państwa ręce pakiet metodyczny „Barwy integracji”, przeznaczony do prowadzenia zajęć z edukacji międzykulturowej dla klas 1-3 oraz grup przedszkolnych. Pakiet zawiera konspekty zajęć oraz pomoce do prowadzenia lekcji. Pomysł opracowania tych materiałów zrodził się z wieloletnich doświadczeń pracy Centrum Wolontariatu w Lublinie, a szczególnie Międzynarodowej Grupy Wolontariuszy OMNES GENTES. Wolontariusze wielokrotnie zapraszani są do szkół z prośbą o prowadzenie zajęć dotyczących innych kultur, zwyczajów i obyczajów, które są specyficzne dla mieszkańców różnych państw, a dla Polaków są nowe, zaskakujące, nieznane.

Dlaczego warto wykorzystać pakiet?

Do polskich szkół trafia coraz więcej cudzoziemców, którzy przywożą ze sobą bogactwo kultur, tradycji i religii. Odmienność, choć bardzo cenna, budzi w klasach wiele pytań, czasami nawet sytuacji trudnych czy konfliktowych. Częstą reakcją dzieci na niezrozumienie niektórych zachowań koleżanek i kolegów jest wyśmiewanie, brak akceptacji czy wykluczenie z grupy.

Oddając do użytku pakiet chcemy przyczynić się do zmniejszenia skali tego zjawiska. Przygotowaliśmy 4 scenariusze zajęć, których celem jest ukazanie dzieciom, że świat jest różnorodny, zamieszkiwany przez ludzi wielu kultur, tradycji i religii, ale w tej różnorodności nie ma lepszych i gorszych – wszyscy jesteśmy tak samo ludźmi i wszystkim należy się szacunek.

Zachęcamy Państwa do pobrania materiałów i wykorzystania ich podczas zajęć z dziećmi.

Pakiet został wydany w ramach realizacji projektu „Omnes Gentes – Integracja na Lubelszczyźnie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz środków własnych Centrum Wolontariatu w Lublinie.

PODRĘCZNIK METODYCZNY BARWY INTEGRACJI

RYSUNKI – KONSPEKT 1

RYSUNKI – KONSPEKT 2

RYSUNKI – KONSPEKT 3

RYSUNKI – KONSPEKT 4

SŁOWA PIOSENKI MAŁE SERCA