Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Centrum Wolontariatu prowadzi porady dla osób pokrzywdzonych w ramach projektu Stowarzyszenia POSTIS „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” realizowanego od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ramach realizacji zadania utworzono 8 punktów na terenie województwa lubelskiego świadczących bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin.

Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Zadania „Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem”:

a) udzielenie bezpośredniej bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin,

b) tworzenie sieci pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom na terenie województwa lubelskiego,

c) tworzenie bazy danych podmiotów działających na rzecz przezwyciężenia skutków przestępstwa,

d) prowadzenie współpracy z sądami, kościołami, służbami pomocy społecznej, centrum wolontariatu w zakresie świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem m.in. w wyniku:

a) wypadków komunikacyjnych,

b) przestępstw z użyciem przemocy,

c) przemocy w rodzinie,

d) nadużyć seksualnych i molestowania,

e) oszustwa

f) wyłudzeń, kradzieży, rozbojów i innych przestępstw przeciwko mieniu,

g) przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (w tym niealimentacja)

h) przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,

i) przestępstwa przeciwko wolności (w tym staliking)

oraz członkowie ich rodzin.

Miejsca świadczenia porad:

Lublin – Sąd Okręgowy w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin
Lublin – Parafia pw. Św. Rodziny w Lublinie, Al. Jana Pawła II 11, 20-535 Lublin
Lublin – Centrum Wolontariatu, ul. Głęboka 17, 20-213 Lublin
Świdnik – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wyszyńskiego 12, 21-040 Świdnik
Puławy – Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej, ul. Lubelska 7a, 24-100 Puławy
Radzyń Podlaski – Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
Zamość – Sąd Okręgowy w Zamościu, ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość
Biłgoraj – Sąd Rejonowy w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj
W każdym z punktów prawnik i psycholog będzie dyżurować średnio po 5 godzin w miesiącu.

Ośrodek zapewnia pokrzywdzonym i członkom ich rodzin pełną dyskrecję i poufność w zakresie świadczonych porad.

Pracownicy ośrodka poza bezpłatną pomocą prawną i psychologiczną będą udzielać również informacji o możliwości uzyskania innych form wsparcia osobom pokrzywdzonym, które nie należą do kompetencji Ośrodka.

Kontakt:

Osoba pokrzywdzona lub członkowie jej rodziny będą mogli skontaktować się z Ośrodkiem osobiście poprzez wizytę w jednej z placówek, drogą mailową: pomoc.postis@onet.pl lub telefoniczną 502 695 394 w godz. 10:00-14:00.

Informacja o godzinach funkcjonowania będzie zamieszczona na budynku bądź lokalu, w którym świadczone będą porady oraz na stronie internetowej Oferenta i instytucji, w których prowadzone będzie poradnictwo.