2015-03-14

Co słychać w Pracowni Integracji?

  Przez Pracownię Integracji przewinęły się w ostatnim czasie liczne grupy osób. Zajęcia z edukacji międzykulturowej cieszą się dużą popularnością wśród dzieci przedszkolnych, niedawno odbyły się także spotkania dla młodzieży. Każda odwiedzająca nas grupa wnosi coś nowego od siebie, a wolontariusze dokładają wszelkich starań, żeby warsztaty były niepowtarzalne i zapadały na długo w pamięci ich […]

2015-02-27

Pracownia Integracji – są wolne terminy w marcu!

Zapraszamy grupy dziecięce i młodzieżowe, a także osoby dorosłe na stacjonarne zajęcia z edukacji międzykulturowej w Pracowni Integracji Centrum Wolontariatu przy ul. Głębokiej 17. Nasza oferta obejmuje m.in. międzykulturowe warsztaty kulinarne, plastyczne i muzyczne połączone z nauką podstawowych zwrotów w różnych językach, spotkania i animacje prowadzone przez obcokrajowców, a także zajęcia z edukacji międzykulturowej, na […]

2015-02-23

Medal Św. Maksymiliana dla Centrum Wolontariatu w Lublinie

Arcybiskup Bolesław Pylak, prof. Wanda Półtawska, Społeczny Komitet Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę i wiele innych wspaniałych osób i instytucji. W tak zacnym gronie dane było przedstawicielom Centrum Wolontariatu w Lublinie odebrać Medal św. Maksymiliana. To – jak mówili członkowie Kapituły – wyróżnienie dla tych, którzy swoim życiem i pracą służą w imię miłości i […]

2015-02-19

Wiosenne zaproszenie do wolontariatu

  Pomoc chorym i zaniedbanym dzieciom, uchodźcom, bezdomnym, młodzieży i dorosłym po konflikcie z prawem, osobom z zaburzeniami psychicznymi, inicjatywy solidarnościowe o charakterze międzynarodowym to propozycje zaangażowania w ramach programów pomocowych prowadzonych przez Centrum Wolontariatu w Lublinie. Do dołączenia do grona ponad 300 wolontariuszy zapraszamy uczniów, studentów, osoby pracujące, bezrobotnych i seniorów. Zaangażować może się […]

2015-02-18

Zapraszamy na Miasteczko Integracyjne!

  Zajęcia z edukacji międzykulturowej, spotkania z gośćmi – cudzoziemcami, imigrantami oraz z osobami zajmującymi się tematyką wielokulturowości, jak również podróżnikami, artystami, ludźmi, którzy inspirują do podejmowania niezwykłych działań to atrakcje, jakie czekają na uczestników „Miasteczka Integracyjnego”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 28-31 maja br. w „Domu Spotkania” w podlubelskiej Dąbrowicy i zakłada udział ponad […]

2015-02-18

Poszukiwani opiekunowie w projekcie „Nowa Droga”

  Stowarzyszenie POSTIS oraz Centrum Wolontariatu w Lublinie poszukują czterech kandydatów na stanowisko opiekun wyprawy w projekcie „Nowa Droga”. Projekt „Nowa Droga” jest realizowany przez Stowarzyszenie POSTIS oraz Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Zadaniem opiekuna będzie towarzyszenie skazanemu w wieku 18-24 lata, który opuścił zakład […]

2015-02-03

Informacja o przystąpieniu do Porozumienia w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, stronach porozumienia partnerskiego oraz zakresie zadań partnerów

  W dniu 18 grudnia 2014 roku zostało zawarte Porozumienie w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, wynikające z konieczności wzmocnienia działań związanych z zagwarantowaniem osobom młodym pozostającym bez zatrudnienia, nieuczestniczącym w kształceniu lub szkoleniu dobrej jakości oferty zatrudnienia, będących jednocześnie częścią działań związanych z wdrożeniem programu „Gwarancje dla […]

2015-01-28

Oświadczenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

W związku z planowanym wkrótce zamknięciem Ośrodka dla Cudzoziemców w Lublinie z powodu wypowiedzenia umowy przez właściciela obiektu przy ul. Wrońskiej informujemy, że Centrum Wolontariatu będzie kontynuować działania integracyjne w środowisku lokalnym, i jest gotowe by reaktywować je w nowej placówce z chwilą uruchomienia jej przez Urząd ds. Cudzoziemców. Przygotowaliśmy specjalną ofertę działań środowiskowych dla […]

2015-01-23

1% na rehabilitację Mirka Zglińskiego

  Mirosław Zgliński w marcu 2014 r. doznał głębokiego i rozległego krwotoku śródmózgowego lewej półkuli. W następstwie ma całkowity paraliż prawej ręki, niedowład kończyny dolnej oraz afazję. Tylko stała i intensywna rehabilitacja jest dla niego szansą na powrót do sprawności i lepsze funkcjonowanie w życiu. Aby w tym pomóc, można przekazać 1 procent na jego […]

2015-01-16

Równać Szanse 2015 – nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym – Równać Szanse 2015. Grantodawca wesprze projekty organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 40 tys. zł na działania trwające 15 miesięcy, realizowane pomiędzy 1 lipca 2015 r. a 30 listopada […]