Zapytania Ofertowe

Dotyczy projektu:

Działanie 06.02. Usługi Społeczne

Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

„Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk”

Pd_Zapytanie_ofertowe_-_pielegniarka

 

Dotyczy projektu:

Działanie 06.02. Usługi Społeczne

Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

„Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk”

Pd_Zapytanie_ofertowe-prawnik

 

Działanie 06.02. Usługi Społeczne

Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

„Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk”

Pd_Zapytanie_ofertowe_-_doradca_zawodowy