Debata o wolontariacie – różne oblicza wolontariatu

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W Słupsku
ZAPRASZA NA DEBATĘ ONLINE W DNIU 21 grudnia 2020 r o godz. 17.00
OBLICZA WOLONTARIATU
PROGRAM:
Prelegenci:
1. Społecznik imprez kulturalnych i sportowych
2. Z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku
3. Senioralny animator kultury kaszubskiej
4. Prezes Stowarzyszenia Pasjonatów Sportów Elektronicznych

Dyskusja nt.
Wolontariat młodzieżowy, szkolny i lokalny
Wolontariat senioralny
Wolontariat pomocowy
Przykłady dobrych praktyk

UCZESTNICY:
Młodzież ze Szkolnego Klubu Wolontariusza „PANDA” przy Zespole Szkół Technicznych w Słupsku
Seniorzy z gm. Brusy
Koordynatorzy Szkolnych Klubów Wolontariusza
Uczniowie szkół z subregionu słupskiego

Dołącz do debaty klikając na ten link:
https://zoom.us/j/96888106092?pwd=TkEva2tYSVpMQnV6S3JPN1dHcko1QT09

Najlepiej zapisać się wcześniej tutaj: zapisy