Regionalny konkurs grantowy „Równać szanse”

grafika_RKG_2013

1 sierpnia 2013 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Misją programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (13-19 lat) z małych miejscowości (do 20 tysięcy mieszkańców), poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Oferta skierowana do młodzieży z małych miejscowość jest mniejsza, brakuje miejsc, w których młodzież może się spotykać, podejmować wspólne inicjatywy oraz aktywnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Ograniczenie dostępu do różnego rodzaju działań, aktywności, w dużej mierze spowodowane jest mniejszą ilością różnych instytucji na terenie małych miejscowości oraz w wielu wypadkach trudnościami z dojazdem ze względu na znaczną odległość lub ograniczoną komunikację. Brak możliwości aktywnego działania powoduje słabszy rozwój umiejętności, które tak wysoko cenione są obecnie na rynku pracy: umiejętność pracy w grupie, elastyczność rozumiana jako szybkie dostosowywanie się do zmian oraz kreatywność, innowacyjność i pomysłowość. Z niższymi umiejętnościami wiąże się również mniejsza aktywność oraz przyjmowanie biernej postawy w stosunku do otaczającego środowiska i wyzwań jakie stają przed młodymi ludźmi w sferze dalszej edukacji i wyboru dorosłej drogi życiowej.

Projekty, które otrzymują dofinansowanie w ramach Programu „Równać Szanse” mają na celu stworzenie przestrzeni, w której młodzież poprzez aktywne działania nie tylko będzie rozwijać umiejętności społeczne, ale również swoje pasje i zainteresowania. Dzięki udziałowi w projektach, młodzi uczestnicy mają zobaczyć, że ich sukces zależy od nich samych i to w większym stopniu niż się im wydaje. Szanse aktywnego i samodzielnego nastolatka na życiowy sukces wzrastają bez względu na wielkość miejscowości, z której pochodzi.

Projekty w Regionalnym Konkursie Grantowym mogą składać zarówno organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji, jak i gminne biblioteki i domy kultury, a także nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową. Projekty powinny się rozpoczynać najwcześniej 1 stycznia 2014 roku i trwać nie dłużej niż do 31 lipca 2014 roku.

W Regionalnym Konkursie Grantowym można ubiegać się o dofinansowanie do 7000 zł.
Termin nadsyłania wniosków mija 10 października 2013 roku.

Regionalny Konkurs Grantowy jest organizowany we współpracy z czterema Regionalnymi Partnerami Programu „Równać Szanse”: Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku, Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna, Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia z Opola i Centrum Wolontariatu w Lublinie. Każdy z Partnerów przeprowadza w swoim regionie promocję konkursu, prowadzi infolinię udzielającą informacji dotyczących konkursu oraz powołuje regionalną komisję ekspertów.

Program „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności istnieje od 2001 roku i jest administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W ciągu dwunastu lat istnienia programu ponad 2100 projektów uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę ponad 25,5 milionów złotych. W programie wzięło udział około 500 tysięcy osób, w tym bezpośrednio ponad 130 tysięcy młodych ludzi.

 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku jest partnerem w programie na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Wszelkie wnioski, zapytania i wątpliwości prosimy kierować do nas:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku

ul. Sienkiewicza 7/25 Słupsk 76-200

tel:0598401370

mail:slupsk@wolontariat.org.pl

 

Dla zainteresowanych polecamy zajrzenie do linków:

STRONA PROGRAMU

INSTRUKCJA JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

ZASADY RKG 2013

WNIOSEK