Wspierają naszą działalność

Sponsorzy:

Aktualnie wspierają nas finansowo:
Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Słupska
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Słupska
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Fundacja PZU
Kompania Piwowarska
Fundacja Fundusz Współpracy
Unia Europejska

W przeszłości wspierali nas:
Ambasada Amerykańska
Commercial Union Polska S.A.
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Kultury
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Pomorski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Fundacja im. Roberta Boscha
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”
Zarząd Budynków Komunalnych
Sponsorzy lokalni
Partnerzy:
Areszt Śledczy w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ośrodek Teatralny Rondo
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Słupski Ośrodek Kultury
Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta
II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
Galeria Artelier