Władze Stowarzyszenia

Zarząd Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku:

Prezes – Ewa Kosiedowska

telefon: 733 639 580

e-mail: kosiedowska@wolontariat.org.pl

 

Wiceprezes – Maciej Kosiedowski

telefon: 697 057 095

e-mail: maciekkosiedowski@wp.pl

 

Członek Zarządu – Danuta Plata