Przyjemne z pożytecznym!

Stowarzyszenie „Nasza Krępa” zaprasza dzieci i młodzież z terenu sołectwa Krępa Słupska i osiedla Kusowo, do udziału w projekcie „Przyjemne z pożytecznym” czyli aktywność receptą na problemy dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego. Projekt to cykl spotkań/warsztatów przygotowanych dla 40 osobowej grupy dzieci i młodzieży, wyrównujących szanse edukacyjne, kulturalne i społeczne zapewnienie wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w rodzinach oraz wspieranie rozwoju społecznego i aktywności młodych beneficjentów.
Spotkania rekrutacyjne odbędą się w dn.29-30 czerwca 2010 w świetlicy wiejskiej w Krępie Słupskiej, w godz. 17 -19. Podczas spotkań rekrutacyjnych uczestnicy projektu będą mogli spotkać się z trenerami oraz zadeklarować udział w określonych zajęciach: tanecznych (taniec towarzyski i nowoczesny), muzycznych, plastycznych, fotograficznych, ekologicznych, profilaktycznych, sportowych (karate) i turystycznych.
Realizacja projektu przewiduje również wycieczki edukacyjne do: Malborka (udział w inscenizacji plenerowej „Oblężenie Malborka”), Ustki oraz Teatru Muzycznego w Gdyni.
Czas realizacji zajęć projektowych: 1.07.2010 – 15.12.2010.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Pożytku Publicznego w ramach PO FIO 2010.

Partnerzy projektu:
Gmina Słupsk, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Gmina Słupsk, Gminny Ośrodek Kultury w Głobinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku, Centrum Wolontariatu w Słupsku, Caritas przy Parafii J. Kantego w Słupsku, „Ekagro” Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, „Agro-Krępa” Spólka z.o.o, „Herkules”Usługi Rozbiórkowe i Transport S. Ostapiuk , oraz Rada Sołecka wsi Krępa Słupska.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy !

Mimo że, za oknami jesień, a aura pogodowa nastraja wszystkich melancholijnie to w świetlicy wiejskiej w Krępie Słupskiej nastój panuje zupełnie odmienny. Świetlica tętni życiem i gwarem roześmianych młodych mieszkańców sołectwa Krępa Słupska i osiedla Kusowo. Wszyscy oni są uczestnikami projektu „Przyjemne z pożytecznym czyli aktywność receptą na problemy dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO 2010. Środki na realizację projektu pozyskało Stowarzyszenie „Nasza Krępa” i dzięki tym właśnie funduszom dzieci i młodzież biorą udział w całej gamie warsztatów edukacyjno-artystycznych. Przez ostatnie kilka miesięcy młodzi beneficjenci rozwijali swoje zainteresowania i umiejętności między innymi podczas warsztatów tanecznych (taniec towarzyski i współczesny), fotograficznych, muzycznych i plastycznych oraz rozwiązywali własne problemy podczas spotkań z psychologiem czy też warsztatach profilaktycznych. W trakcie realizowanych zajęć, podczas występów artystycznych na lokalnych i gminnych imprezach, między uczestnikami projektu oraz ich trenerami nawiązały się nici przyjaźni, a świetlica wiejska w oczach lokalnej społeczności wiejskiej zyskała miano placówki dbającej o rozwój młodych mieszkańców wsi. W chwili obecnej do grupy młodych beneficjentów projektu FIO dołączyli dorośli mieszkańcy i wszyscy wspólnie przygotowują się do Gali projektowej, a radość z osiągnięć i posiadanych nowych umiejętności mąci tylko fakt, że projekt zbliża się niestety ku końcowi.
krepa1 krepa2 FIO(small)