Wskazówki dla osób indywidualnych

Osoby indywidualne (prywatne), które chciałyby skorzystać z pomocy wolontariusza powinny zgłosić się do naszego Centrum, wypełnić formularz zgłoszenia indywidualnego. W formularzu należy określić: do jakich prac potrzebny jest wolontariusz, jakie predyspozycje powinien posiadać, w jakim czasie i z jaką częstotliwością miałby świadczyć pomoc. Tak przygotowana oferta zgłoszenia indywidualnego przedstawiana jest wolontariuszowi, który kontaktuje się z pracownikiem socjalnym/koordynatorem w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Dalszą koordynacją pracy, szkoleniem i podpisaniem umowy o współpracy zajmuje się w/w koordynator.
Jest to procedura zgodna z wymogami „Ustawy o Organizacjach Pożytku Publicznego i Wolontariacie”.