Dane statystyczne

Centrum Wolontariatu działa od 1997 roku werbując wolontariuszy do pracy na rzecz osób, organizacji i instytucji potrzebujących ich pomocy. Od 2004 roku prowadzimy statystykę zgłaszających się do nas wolontariuszy oraz staramy się prowadzić bazę aktywności – zliczając godziny ich pracy.

W roku 2004 zarejestrowaliśmy 188 nowych wolontariuszy (145 kobiet, 43 mężczyzn). W roku tym 109 wolontariuszy przepracowało na rzecz instytucji, organizacji i osób prywatnych 7754,5 godziny. Średnio każdy wolontariusz przepracował 71 godzin. wolontariuszy (151 kobiet, 29 mężczyzn). Przeprowadziliśmy 19 szkoleń dla wolontariuszy z miasta Słupska i okolic.
W roku 2005 zarejestrowaliśmy również 188 nowych wolontariuszy. Przeprowadziliśmy 19 szkoleń dla wolontariuszy z miasta Słupska i okolic. Uczestniczyło w nich 268 wolontariuszy. W 2005 roku 170 wolontariuszy (139 kobiety i 31 mężczyzn) świadczyło usługi na rzecz organizacji, instytucji i osób prywatnych łącznie przez 9554 godziny. Średnio każdy wolontariusz przepracował 58,5 godziny.
W roku 2006 zarejestrowaliśmy 382 nowych wolontariuszy (302 kobiety, 80 mężczyzn). Przeprowadziliśmy 10 szkoleń dla wolontariuszy, w których uczestniczyło łącznie 139 osób. 385 wolontariuszy (304 kobiet, 81 mężczyzn) przepracowało 18 772,5 godziny. Średnio każdy wolontariusz przepracował 48,5 godziny. Wolontariusze, którzy zostali zarejestrowani w 2006 roku pracowali w takich instytucjach: Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii, Stowarzyszenie Appaloza, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski, Stowarzyszenie Bezrobotnych, Centrum Wolontariatu, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Gimnazjum Dębnica Kaszubska, Gimnazjum nr 4 w Słupsku, Gimnazjum Starkowo, GOK Dębnica Kaszubska, Hospicjum „Miłosierdzia Bożego” w Słupsku, II LO w Słupsku, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Fundacja Nadzieja, Dom Pomocy Społecznej „Oaza”, Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Słupsku, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Damnicy, Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Szpital Obrońców Wybrzeża, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rumsku, Świetlica „Bezpieczna Przystań” w Darłowie, Świetlica Środowiskowa nr 2, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku, Klub Wolontariusza „Bezinteresowni” w Warcinie, Stowarzyszenie Kobiet „Wiejskie Klimaty”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Ustce, Zespół Szkół Publicznych w Bobolicach, Zespół Szkół Publicznych w Łebieniu, Zespól Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku.
W roku 2007 zarejestrowaliśmy 96 wolontariuszy (70 kobiet, 26 mężczyzn). Wolontariuszy pracujących w tym roku jest 452 (350 kobiet i 102 mężczyzn). Łącznie wolontariusze przepracowali 14 627,5 godziny, z czego wynika iż każdy wolontariusz przepracował średnio 32,5 godziny.
W roku 2008 zarejestrowaliśmy 167 wolontariuszy (146 kobiet, 21 mężczyzn). Wolontariuszy pracujących w tym roku jest 340 (279 kobiet i 61 mężczyzn). Łącznie wolontariusze przepracowali 8 735,5 godziny, z czego wynika, iż każdy wolontariusz przepracował średnio 26 godzin.
W roku 2009 zarejestrowaliśmy 95 wolontariuszy (77 kobiet, 18 mężczyzn). Wolontariuszy pracujących w tym roku jest 237 (186 kobiet i 51 mężczyzn). Łącznie wolontariusze przepracowali 7 360 godzin, z czego wynika, iż każdy wolontariusz przepracował średnio 31 godzin.
W roku 2010 zarejestrowaliśmy 156 wolontariuszy (129 kobiet, 27 mężczyzn). Wolontariuszy pracujących w tym roku jest  518 (420 kobiet i 99 mężczyzn). Łącznie wolontariusze przepracowali 15 430,5 godziny, z czego wynika iż każdy wolontariusz przepracował średnio 30 godzin.

W roku 2011 zarejestrowaliśmy 200 wolontariuszy (152 kobiety, 48 mężczyzn). Wolontariuszy pracujących w tym roku jest  341 (273 kobiety i 68 mężczyzn). Łącznie wolontariusze przepracowali 9 318,5 godzin, z czego wynika, iż każdy wolontariusz przepracował średnio 27 godzin.