„Rozwój wolontariatu – aktywny powiat”

Fot. Pixabay
autor: Fot. Pixabay

Zamierzeniem projektu jest wzmocnienie i promocja wolontariatu na terenie powiatu słupskiego, ukazanie wartości i znaczenia aktywności ochotniczej dla rozwoju indywidualnych kompetencji osobowych jednostki oraz relacji międzyludzkich w lokalnych społecznościach poprzez prowadzenie działań promocyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych.

Odbiorcy: szkoły, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne znajdujące się na terenie powiatu słupskiego; uczniowie, nauczyciele,koordynatorzy wolontariatu – opiekunowie Klubów Wolontariusza, pracownicy ww.podmiotów, wolontariusze, potencjalni ochotnicy, kadra kierownicza i zarządzająca

Planowane działania projektowe:

a) przeprowadzenie łącznie 8 zajęć edukacyjno – szkoleniowych po 2 h każde – łącznie 16 h
Program zajęć:
1. Wolontariat – idea wolontariatu w wąskim i szerokim rozumieniu.
2. Kto może być wolontariuszem i gdzie wolontariusz może pracować ( ze wskazaniem różnych obszarów życia społecznego w tym własnych inicjatyw i przedsięwzięć).
3. Korzyści dla Wolontariusza i osób korzystających z ich działań ( co bierze dla siebie wolontariusz , a co zyskują podmioty na rzecz których pracuje) – motywacja – dlaczego pomagamy i dlaczego warto to robić.
4. Etyka pracy wolontariusza.
5. Przykłady działań wolontariackich – dobre praktyki – prezentacja prostych przedsięwzięć samodzielnie organizowanych przez młodzież jako źródło inspiracji do działań na rzecz lokalnego środowiska na terenie pow. słupskiego.
Każde spotkanie uzupełnione będzie o ćwiczenia aktywizujące – aktywne uczestnictwo umożliwia efektywniejsze przyswojenie wiedzy i pozytywne skojarzenia z wolontariatem.
Nie będzie to 2godzinny, jednostronny przekaz od prowadzącego do odbiorców, ale dyskusja, wymiana spostrzeżeń i odkrywanie niektórych treści poprzez np. pracę w grupach.

b) przeprowadzenie seminarium wymiany doświadczeń dla koordynatorów wolontariatu – 4 h
Program seminarium:
1. Przywitanie uczestników, zebranie oczekiwań oraz ewent.zgłoszeń na przeprowadzenie jeszcze zajęć edukacyjnych dla wolontariuszy.
2. Wiadomości nt. Polskiego Korpusu Solidarności w związku z powstaniem Narodowego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego .
3. Aspekty prawne wolontariatu – Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2003 roku:
– porozumienie wolontarackie-czym są, co powinny zawierać,
– ewidencja czasu pracy wolontariusza – karty aktywności,
– ubezpieczenie wolontariusza: rodzaje, kto je zapewnia, które są obowiązkowe a które fakultatywne;
4. Dyskusja nt. sytuacji w Klubach Wolontariusza, problemach, propozycjach działań ochotniczych.
Spotkanie- seminarium polegało będzie na zastosowaniu metod szkoleniowo-warsztatowych w części poświęconej realizacji aspektów prawnych – by w jak najpełniejszy sposób zobrazować omawiane treści. Dodatkowo planujemy część dyskusyjną, podczas której uczestnicy reprezentujący różne środowiska – szkoły, instytucje publiczne, ngo będą mogły podzielić się doświadczeniami z pracy z ochotnikami, najczęściej pojawiającymi się trudnościami oraz możliwościami ich rozwiązania. Uczestnicy będą mogli wzajemnie zainspirować się do działania, podzielić pomysłami na działania ochotnicze czy nawiązać współpracę celem przeprowadzenia wspólnych akcji/działań wolontarystycznych.

c) wzmocnienie organizacji wolontariatu oraz promocja aktywności ochotniczej w placówkach oświatowych, organizacjach, instytucjach poprzez działalność edukacyjną, konsultacyjną i szkoleniową.

Czas trwania projektu: od 1 marca 2018  do 30 czerwca 2018

Finansowanie: Starostwo Powiatowe w Słupsku, Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku