Szkolenia dla wolontariuszy-seniorów

Szkolenia, pt.„Wolontariat w pierwszych krokach. Aktywność społeczna i obywatelska w środowisku lokalnym” przygotowują ochotników do profesjonalnego i świadomego świadczenia pracy wolontariackiej na rzecz potrzebujących. W zajęciach mogą uczestniczyć aktywni wolontariusze, ale tez osoby, które jeszcze nie podjęły decyzji o zaangażowaniu w wolontariat.

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Definicja wolontariatu, wolontariusza, pracy społecznej, filantropii
  2. Kto może być wolontariuszem? Czy każdy zawsze, czy są pewne ograniczenia?
  3. Na rzecz jakich podmiotów mogą świadczyć pracę ochotnicy?
  4. Różne formy i rodzaje wolontariatu.
  5. Podstawowe wiadomości prawne-porozumienia wolontariackie, ubezpieczenia, prawa i obowiązki wolontariuszy.
  6. Kontrakt oczekiwań Wolontariusz-Korzystający (jak spełnić swoje oczekiwania jako wolontariusza,jak znaleźć odpowiednie miejsce do działania)
  7. Karta etyczna wolontariusza.

Zajęcia prowadzone są metodą wykładowo-warsztatową. Nie mają dla uczestników charakteru biernego słuchania trenera, ale umożliwiają aktywne uczestniczenie w warsztatach. Treści przekazywane przez osobą prowadzącą przeplatane są dyskusjami i ćwiczeniami w grupach. Pozwala to na efektywniejsze przyswajanie wiedzy,ale też na wzajemne inspirowanie się pomysłami na różne działania wolontariackie. Poza tym, w trakcie szkoleń możemy zdobyć wiele ciekawych wiadomości nt.potrzeb seniorów w regionie i gromadzić ich wskazówki i spostrzeżenia, niezbędne do wypracowania modelu seniorskiego wolontariatu.
Szkolenia te są dla niektórych początkowym etapem w dalszym rozwoju. Najbardziej aktywni uczestnicy, którzy odznaczają się predyspozycjami liderskimi wezmą udział w trzydniowych wyjazdowych szkoleniach dla Senioralnych Liderów Wolontariatu.

W dalszej cześci prezentujemy szkolenia, jakie odbyły się w ramach realizacji projektu wraz z relacją fotograficzną i krótką notką tekstową.

I szkolenie nt. wolontariatu (kliknij link poniżej)

Podstawy wolontariatu i dyskusja o możliwościach poprawy życia seniorów w regionie

II i III  szkolenie nt. wolontariatu (kliknij link poniżej)

Warsztaty o pracy ochotniczej i nie tylko

IV szkolenie nt. wolontariatu (kliknij link poniżej)

Szkolenie nt. pracy wolontariuszy

V szkolenie nt. wolontariatu (kliknij link poniżej)

Warsztaty tematyczne dla seniorów 60+ dot. tworzenia SKW

 

VI i VII szkolenie nt. wolontariatu (kliknij link poniżej)

Zajęcia dot. tworzenia Klubów Seniora

VIII szkolenie nt. wolontariatu (kliknij link poniżej)

Warsztaty szkoleniowe nt. obszarów działań wolontariackich i Klubów Wolontariusza

X szkolenie nt. wolontariatu (kliknij link poniżej)

Wolontariat długoterminowy. Współpraca z lokalnymi organizacjami

XI szkolenie nt wolontariatu (kliknij poniższy link)

Aktywnośc wolontariuszy 60+ w inicjatywach lokalnych