LOWE

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku jako Partner Fundacji Familijny Poznań (obecnie Ogólnopolski Operator Oświaty) realizuje projekt pt.: „FAMILIJNE LOWE”!

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE)

W styczniu 2020 r startuje program grantowy „LOKALNE OŚRODKI WIEDZY I EDUKACJI” w kórym może wziąć udział każda szkoła.

Celem Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot, z wykorzystaniem potencjału szkoły  w jej nowej roli – centrum edukacji nieformalnej.

Projekt zakłada utworzenie 20 ośrodków w Polsce.

Okres realizacji: od 2019-11-01 do 2022-02-28
Środki finansowe: 6 156 643,33 zł
Dofinansowanie z UE:
5 188 819,00 zł
Obszar realizacji projektu: cała Polska

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Familijne LOWE realizowany jest w ramach partnerstwa sześciu instytucji:
Lider projektu: Ogólnopolski Operator Oświaty

Partnerzy:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku
Ełckie Stowarzyszeniem Aktywnych „STOPA”
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Kudowie Zdrój
Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK
Gmina Łagiewniki

O projekcie

Chcemy, aby szkoły w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokalnymi tworzyły ofertę uczenia się dla dorosłych. Oferta powstanie w wyniku diagnozy dotyczącej tego, jakie umiejętności są potrzebne dorosłym, jakie są ich luki kompetencyjne oraz jakie są ich potencjały, które można wykorzystać. Oferta oprze się na różnych treściach i formach uczenia się „szytych na miarę” danej społeczności lokalnej.

Formy wsparcia:
Grant w wysokości do 250 000 zł.
Sesje szkoleniowe, doradztwo, konsultacje indywidualne i grupowe, wizyty monitoringowe, forum inspiracji.

Harmonogram projektu:
I-II 2020 nabór grantobiorców
III-IV 2020 ocena wniosków
V 2020 podpisanie umów grantowych
V-VIII 2020 opracowanie diagnoz potrzeb
VIII 2020 – XII 2021 wsparcie merytoryczne i szkoleniowe dla realizatorów grantów
IX 2020 – XII 2021 uruchomienie i funkcjonowanie LOWE

ZAINTERESOWANYCH  Grantobiorców zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji u operatora i lokalnych Partnerów.

https://operator.edu.pl/pl/projekt/lokalne-osrodki-wiedzy-i-edukacji-lowe/

slupsk@wolontariat.org.pl

 

https://www.facebook.com/Regionalne-Centrum-Wolontariatu-w-S%C5%82upsku-114471691979484