Wskazówki dla instytucji

Każda organizacja i instytucja potrzebująca pomocy wolontariuszy powinna zgłosić się do naszego Centrum, podpisać umowę o współpracy (Centrum-instytucja/organizacja), wytypować w swojej organizacji/instytucji koordynatora pracy z wolontariuszami. Po ustaleniu warunków współpracy i podpisaniu umowy/porozumienia zaprosimy przedstawiciela Państwa organizacji/instytucji do uczestnictwa w szkoleniu. Po szkoleniu, koordynator przygotowany będzie m.in. do rekrutacji wolontariuszy na potrzeby własnej organizacji/instytucji.
Centrum Wolontariatu rekrutować będzie wolontariuszy w oparciu o wspólnie ustalone zasady współpracy i przedłożoną ofertę pracy dla wolontariuszy.