Korpus Solidarności

WOLONTARIAT JEST OK.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku i Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku wspólnie realizują na obszarze woj. pomorskiego Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 KORPUS SOLIDARNOŚCI.

CZYM JEST KORPUS SOLIDARNOŚCI?

WIELOLETNI PROGRAM RZĄDOWY – pierwszy w Polsce, który wspiera długoterminową współpracę wolontariuszy z organizacjami/instytucjami.

DO KOGO JEST SKIEROWANY ?

WOLONTARIUSZY, KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU, ORGANIZATORÓW WOLONTARIATU (organizacje/instytucje współpracujące z wolontariuszami, otoczenie wolontariatu (społeczności lokale).

JAK DOŁĄCZYĆ DO KORPUSU SOLIDARNOŚCI (KS)

1.Znajdź KS w swoim województwie pomorskim:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku tel.: 58 772 42 18/19, gdansk@wolontariat.org.pl

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku
Tel: 733-639-580, slupsk@wolontariat.org.pl

2.Przyjdź na spotkanie informacyjne
3.Zapoznaj się z regulaminem członkostwa KS oraz kartą zasad KS
4.Zarejestruj się w systemie obsługi wolontariatu SOW
5.Przyjdź na spotkanie wprowadzające
6.Znajdź ofertę w SOW i rozpocznij działanie

DLACZEGO WARTO być członkiem KS bo..

DOCENIAMY, WSPIERAMY, MOTYWUJEMY:

WOLONTARIUSZE:
1. Mini granty dla wolontariusza – jeśli masz pomysł na działanie społeczne, możemy wesprzeć je finansowo.
2, system benefitowy dla członka KS
3. Udział w konkursach
4. Szkolenia podstawowe i rozwijające
5. Szkolenia liderskie
6. Webinaria oraz e-learning
7. Wymianę doświadczeń
8. Realizowanie swoich pasji – możesz zdobyć środki na realizację swoich pomysłów

ORGANIZACJE:
1. doradzamy organizatorom wolontariatu
2.Inicjujemy wymianę doświadczeń
3.Edukujemy w regionach i Forach
4. Wsparcie doradcze i szkoleniowe
5. Udostępniamy system SOW aby znaleźć wolontariuszy do organizacji

DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ W WOLONTARIAT