Szkolenia

W stałej ofercie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku ,dostępne są szkolenia dla przyszłych wolontariuszy oraz organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami .
 
„Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza”

Jest to oferta szkoleniową adresowana do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i środowiska biznesu. W każdym z wymienionych podmiotów powinna być wytypowana osoba, która będzie pełniła funkcję koordynatora ds. współpracy z wolontariuszami. Celem naszego szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zajęć, idei wolontariatu oraz wzbogacenie ich wiedzy o umiejętność pracy z wolontariuszami. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 
-co to znaczy być wolontariuszem
-jak zdobyć wolontariuszy (rekrutacja)
-jak umiejętnie nimi zarządzać
-jak ich zatrzymać w organizacji
-jak rozwiązywac konflikty z wolontariuszami
 
„Dlaczego warto być wolontariuszem, aspekty prawne dotyczące wolontariatu. Promocja Klubów Wolontariusza””
 
W szkoleniu mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które zainteresowane są pracą wolontarystyczną. Celem szkoleń jest zapoznanie chętnych z ideą Wolontariatu, zasadami pracy wolontarystycznej, oraz pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej miejsca pracy dla wolontariuszy, zgodnie z ich predyspozycjami i kwalifikacjami. Dodatkowo na szkoleniach omawiane są formy i technik promocji wolontariatu. Przyszli wolontariusze zastanawiją się także czy tworzenie Klubów Wolontariusza jest szansą na zwiększenie ich aktywności w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Podczas szkolenia wolontariusze zdobędą wiedzę:
 
-idei wolontariatu
-podstawowych pojęć związanych z pracą wolontarystyczną
-motywacji do pracy na rzecz innych osób
-swoich praw i obowiązków związanych z pracą wolontarystyczną
-kodeksu etycznego wolontariusza
-zagadnień prawnych dot. pracy wolontarystycznej
Szkolenia te odbywają się w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku, a także w siedzibach Klubów Wolontariusza i są nieodpłatne.