Sprawozdania OPP

Rok 2011

Sprawozdania z działalności RCW w Słupsku za rok 2011

 BILANS UPROSZCZONY 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2011

INFORMACJE DODATKOWE 2011

RACHUNEK WYNIKÓW 2011

Rok 2012

Roczne_sprawozdanie_OPP_za_2012_r._RCW

Sprawozdanie za rok 2014
SPRAWOZDANIE za rok 2014 –Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 r.
INFORMACJA DODATKOWA za rok 2014 – Informacja_dodatkowa_2014 centrum wolontariatu (1)

BILANS 2015 – bilans 2015
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2015 – sprawozdanie centrum merytoryczne 2015 (1)

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016

spr.merytoryczne za 2016
rachunek zysków i strat 2016
bilans za 2016
inf.dodatkowa 2016
wpr.do spr.finansowego 2016

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2017:

Bilans (do pobrania)
Dodatkowe informacje i objaśnienia (do pobrania)
Rachunek zysków i strat (do pobrania)
Sprawozdanie merytoryczne (do pobrania)
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (do pobrania)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018 (DO POBRANIA)

Rachunek zysków i strat 2018 (DO POBRANIA)

Bilans 2018 (DO POBRANIA)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego2018 (DO POBRANIA)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (DO POBRANIA)

Rachunek zysków i strat 2019(DO POBRANIA)

Bilans 2019 (DO POBRANIA)

Sprawozdanie merytoryczne 2019 (DO POBRANIA)

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2020

 

Zbiorcze sprawozdanie za rok 2020

SPRAWOZDANIE_OPP_ZA_2020